Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 mei 2020

Zet de democratie niet buitenspel in crisistijd

D66 slaat alarm over het democratische proces in de Provinciale Staten van Gelderland.

De Provinciale Staten staan op het punt om in een paar weken tijd, zonder duidelijke noodzaak, een aantal belangrijke bevoegdheden over te dragen aan Gedeputeerde Staten. Het gaat hierbij om alle besluiten over incidentele subsidies aan bedrijven en organisaties en om een blanco cheque voor het bestrijden van de coronacrisis. D66 fractievoorzitter Céline Blom: ‘Onder het mom van urgentie wordt met stoom en kokend water de rol van de volksvertegenwoordiging tot op de sokken uitgekleed’

De urgentie door de coronacrisis voelt D66 ook en bij sommige sectoren is steun hard nodig. Blom: ‘Wij staan dan ook achter een groot steunpakket, maar niet achter de voorgestelde procedure’. Gedeputeerde Staten vraagt een groot bedrag, zonder scherpe kaders en wil zich hierover achteraf pas verantwoorden. ‘Dat is zorgelijk. Als er geen scherpe kaders zijn, waar valt achteraf dan nog op te controleren als Provinciale Staten?’ Aldus Blom, die vreest voor het uitkleden van de controlerende rol van de Provinciale Staten.

D66 vraagt, middels een amendement, Gedeputeerde Staten de komende weken een nieuw kader te schrijven waarin de keuzes en afwegingen aangescherpt zijn. Tot die tijd kunnen voorstellen voor financiële steun door de Provinciale Staten worden goedgekeurd. Blom: ‘De komende weken staan er bijna wekelijks vergaderingen van Provinciale Staten gepland, hierdoor loopt benodigde steun geen vertraging op en blijft de volksvertegenwoordiging aan het roer.  Het amendement wordt gesteund en mede ingediend door Partij voor de Dieren en de SP.

Het bepalen van de kaders en het budgetrecht zijn belangrijke bevoegdheden van Provinciale Staten. De discussie hierover voeren in een Statenvergadering is cruciaal voor een goede democratie. Bevoegdheden moet je serieus nemen!’

Klik hier voor de link naar het amendement.