Steun ons en help Nederland vooruit

Werkwijze PPC

Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we voor de PPC de volgende werkwijze voor ogen:

 • Het wordt een speerpuntenprogramma, van pak ‘m beet 6 A4’tjes. Hoofdlijnen dus.
 • Regionale afstemming is een belangrijk onderdeel van de aanpak:  De thema’s gaan we regionaal afstemmen.
 • De uitgewerkte thema’s zullen op de website van D66 Gelderland beschikbaar zijn, als verdiepings- resp. achtergrondmateriaal
 • De kern per thema komt in het verkiezingsprogramma
 • Voor de campagne worden 3 thema’s gebruikt
 • Welke thema’s dit zijn, wordt bepaald per regio, waarbij we de regio-indeling hanteren die ook voor de gebiedsopgaven wordt gebruikt.
 • Deze thema’s worden toegespitst op 1 speerpunt per thema.
 • De thema’s zijn per regio identiek (bijv. Duurzaamheid)
 • Het speerpunt kan per afdeling anders zijn (in de ene afdeling kan de inzet windenergie zijn, in een andere afdeling juist de besparingsopgave)
 • We willen graag gaan werken met 1 vertegenwoordiger per regio.
 • De PPC zal bestaan uit een kernteam: een fractielid, een bestuurslid, 1 of 2 leden, en de voorzitter
 • Per regio is het de bedoeling dat er meer mensen gaan meeschrijven aan het regionale programma. Communicatie met de PPC zal verlopen via de vertegenwoordiger.
 • De spelregels voor de mensen die meewerken aan het programma zullen heel helder zijn. De hoofdregel is: er zal worden geschrapt! Immers: we streven naar een compact regionaal verkiezingsprogramma

Meer informatie over de planning van de PPC voor 2017, 2018 en 2019 vind u hier.

Meer informatie over de groslijst van onderwerpen voor de PPC vind u hier.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018