Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

Werkbezoek CDA en D66 aan Solarpark De Kwekerij

Woensdag 7 november bezocht de D66-Statenfractie samen met de fractie van CDA Gelderland Solarpark De Kwekerij in Hengelo (Gld.). Daar kregen ze uitleg over de totstandkoming van dit zonnepark en bekeken ze het park met eigen ogen. In de middag was er ruimte voor discussie over zonneparken in het algemeen.

De fracties hadden een mooie dag uitgekozen. Na de introductie van ambtenaar van de gemeente Bronckhorst Erik Mol, kon het gezelschap het zonnepark namelijk in de blakende zon ontdekken. Aan de rand van een nieuwbouwwijk in Hengelo lag het Zonnepark er prachtig bij in de najaarszon.

Zonnepark

Maar eerst terug naar de totstandkoming. Het verhaal van het zonnepark begint in 2012. De gemeente Bronckhorst had besloten een stuk grond van zo’n 7,1 hectare niet te bebouwen. Als gevolg van de crisis, schrapte de gemeente de geplande 250 woningen. Dat jaar komt ook alternatief in beeld: een zonnepark. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 8000 panelen te plaatsen en deze landschappelijk in te passen naar voorbeeld van een project op de Floriade van Venlo dat jaar.

Geen bezwaren

Uiteindelijk wordt besloten tot realisatie van het park. Met investeringen vanuit verschillende hoeken, waaronder een bijdrage van de provincie Gelderland, komt het park enkele jaren later definitief tot stand. Uiteindelijk komen er net geen 7000 panelen op het terrein (6978 om precies te zijn). Bijzonder is dat er geen bezwaren kwamen van de omwonenden. Vooral niet doordat ze nauw betrokken werden bij het hele proces vanaf het ontwerp, aldus gemeenteambtenaar Erik Mol.

Beheer bij bewoners

Nadat het park in 2016 klaar was, besloot de gemeente het eerst een jaar de ruimte te geven. Zodat de gewassen konden groeien en om te monitoren of de zonnepanelen ongemoeid bleven. Dat bleek het geval. In 2017 ging het park open voor bezoekers. Het beheer ervan is in handen van de buurtbewoners. Ze houden het schoon en sluiten de toegangspoort iedere avond af. In ruil daarvoor mogen ze het park gebruiken voor activiteiten. Een mooi proces met een tastbaar resultaat.

Geslaagde mix

In de middag was er ruimte voor dialoog. Beide fracties gingen het gesprek aan met een agrariër en een medewerker van netbeheerder Liander. Hoe gaan agrariërs om met deze materie? Daar kon Sander Thus iets over zeggen. Hij heeft ervaringen met zon op het dak. Zonnepanelen op daken zijn natuurlijk geen nieuw fenomeen meer in ons land. Maar moet je ook op grote schaal landbouwgrond inzetten voor zonneparken op grote schaal? Voor Liander is het vooral de vraag: hoe regel je de netaansluitingen en hoe pas je alles in de regionale energieambities in? Na een levendig gesprek komt een einde aan de dag. Een geslaagde mix tussen een praktisch werkbezoek en een constructieve dialoog over de dilemma’s van de realisering van zonneparken op grote schaal.