Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 april 2018

Werkbezoek Achterhoek

In de week voorafgaand aan de PS-vergadering van 11 april hebben de Statenleden onder andere twee werkbezoeken aan de Achterhoek gebracht. ’s Ochtends gingen de leden van commissie RLW op pad met de natuur en landschapsorganisaties. ’s Middags werden de leden van commissie ABF bijgepraat over de opgaven in deze regio. Statenleden Antoon Kanis en Rita Braam doen verslag.

Eens per jaar nodigen de zes grote Gelderse Natuur- en Landschapsorganisaties de Staten uit voor een gezamenlijk werkbezoek over een actueel thema. Ditmaal stonden de teruggang in biodiversiteit en landschapspijn centraal. Twee thema’s die, met name in de Achterhoek, nauw aan elkaar verbonden zijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aantal insecten in Nederland drastisch terugloopt. Onder leiding van Arjan Vriend (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en Volkert Vintges (GNMF) maakten de Statenleden een ronde door het buitengebied van Doetinchem en Bronckhorst. In het Achterhoekse coulissenlandschap zijn in de afgelopen decennia veel landschapselementen verdwenen. De velden bestaan voor een groot deel uit een monocultuur van Engels Raaigras en akkerranden worden opgeofferd om de productie van het kavel te vergroten. Ook de wegbermen zijn op veel plekken toegevoegd aan het productie-areaal.

Landschapselementen beschermen

Wanneer er geen bloemen meer groeien óp de velden zijn deze landschapselementen steeds belangrijker voor insecten, vogels en andere dieren. Hagen, steilwanden en bloemrijke bermen zijn dan als een oase in het landschap. Steeds meer gemeenten in de Achterhoek zien ondertussen in dat deze elementen beschermd moeten worden. Om te beginnen met de wegbermen, zoals de Gemeente Berkelland dat al doet. Om iedere (zand)weg ligt 1,5 tot 2,5 meter berm. Grond die niet tot het eigendom van de boeren behoort, dus waar zij niks op te zoeken hebben. Door deze bermen opnieuw in te richten als landschapselement kan de biodiversiteit worden versterkt. Ook de provincie kijkt naar mogelijkheden om landschapselementen beter te beschermen, vertelt Antoon Kanis. “In de Statenvergadering van januari hebben de Staten de Agenda Landschap aangenomen, waarin onder andere geld wordt vrijgemaakt om alle landschapselementen in kaart te brengen, zodat wij ze beter kunnen beschermen. In de afgelopen jaren heeft D66 Gelderland regelmatig aandacht gevraagd voor de belangrijke rol die het landschap heeft voor biodiversiteit, maar ook voor toerisme. Ook de komende jaren zal er veel werk nodig zijn om de positie van insecten, vogels en andere dieren in de Achterhoek te beschermen en versterken. Een opgave die we alleen samen met overheden, natuur- en landschapsorganisaties, boeren en onze inwoners te lijf kunnen!”

Achterhoek van morgen

In de middag lag de focus op economische ontwikkelingen in de regio. De strategie voor Achterhoek 2030 is al volop in voorbereiding. Acht keer zijn Achterhoekers met volle bussen op weg gegaan naar de Achterhoek van morgen, gedoopt tot de Achterhoekse ToekomstToer. Ook is een oplossing gezocht voor jongeren van buiten de regio met hbo of wo op zak die solliciteren, een baan aannemen, maar geen passende en betaalbare woonruimte kunnen vinden. Naast werken, is wonen, na werktijd sporten, ervaringen delen en relaxen met gelijkgezinden een eerste levensbehoefte. De Achterhoek ontwikkelt voor hen een StadsHub (Hotel) Achterhoek, recht tegenover station Doetinchem. “Dé plek waar je kan landen in de regio, heel belangrijk voor de regionale economie om nieuwe hoogopgeleide jongeren een aantrekkelijke plek te bieden en dan natuurlijk bij voorkeur ook nog snelle treinverbindingen naar vrienden of familie in de omgeving”, dat kregen de Statenleden mee. “Wonen en reizen, dat wordt belangrijk gevonden, en daarin kunnen we als provincie mee in investeren en dat doen we ook”, aldus Rita Braam.