Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 maart 2019

Weg vrij voor World Food Centre Experience

komkommers glastuinbouw

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 27 februari stemde Provinciale Staten (PS) in met een voorstel dat 17 miljoen euro beschikbaar stelt voor de komst van de World Food Centre Experience. Dit maakt de weg vrij voor de komst van een belevenis- debat- en kenniscentrum over voeding in Ede. Fractievoorzitter Fleur van der Schalk voerde het woord over het onderwerp en licht de argumenten van D66 om voor te stemmen toe.

‘D66 staat voor een duurzame en gezonde voedselketen’, begint Van der Schalk. ‘Dat betekent landbouw die de bodem herstelt en bijdraagt aan een veerkrachtig natuur- en watersysteem.  Veehouderijen, met korte kringlopen voor voer en mest.  En consumenten, die op een bewuste manier met hun eten omgaan.  In een omgeving, waar het bruist van kennis en innovatie rondom voedsel is een ‘experience’ voor bewustwording van de gebruiker, de consument, van toegevoegde waarde. Een plek die smaak prikkelt, de blik verruimt en de geest scherpt!.’ Drie argumenten waren voor D66 van belang voor wat betreft de World Food Centre Experience: het concept, de impact op de regio en Sturing door PS.

Het concept

Van der Schalk begint bij het eerste punt; het concept. ‘De WFC Experience richt zich in de eerste plaats op scholieren en dat is voor onderwijspartij D66 belangrijk Voldoende eten, gezond eten, duurzaam geproduceerd eten; het voedselvraagstuk is complex. Belangrijk is daarbij zeker ook het plezier dat we als individu en groep beleven aan eten. Dit gedeelde plezier kan bijdragen tot een beter begrip van elkaar. De grote en kleine vragen over voeding verdienen een plek voor educatie en maatschappelijk debat. Met een Open Podium voor een stevig en maar open debat.’

Regionale impact

Het tweede punt is de impact op de regio. Van der Schalk: ‘WFC Experience in combinatie met de campus, het Innovation District en de aanpalende onderzoeksprogramma’s sluiten naadloos aan op de ambities om over tien jaar het wereldwijde kennis- en innovatiehart van gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel te zijn. De Experience, die de consument centraal stelt, kan een prachtige aanvulling op dit kennisecosysteem worden en daarmee de regio versterken. Met OnePlanet, dat andere belangrijke besluit, wordt de regio het Economisch Groene Hart van de provincie.’

Sturing door PS

Het laatste argument is de sturing door PS. Van der schalk hierover: ‘het is een ambitieus project met de nodige risico’s, waar veel gemeenschapsgeld mee gemoeid is. Dat vraagt om een goede sturing van PS. Sturing op de goverance van de Stichting en een second opinion op de business case als het definitief ontwerp gereed is. Hier heeft D66 nadrukkelijk om gevraagd. We zijn blij dat diverse checks & balances in het vervolgproces zijn opgenomen’.