Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2009

Week van de Jeugdzorg Stageverslag

VERSLAG STAGE "WEEK VAN DE JEUGDZORG"

Van 14 t/m 21 november 2009 was het de week van de jeugdzorg. De week dat politici, middels een door de provincie Gelderland mogelijk gemaakte stage bij diverse jeugdinstelling, een kijkje konden gaan nemen bij één van de jeugdinstellingen. Na een interessante stage bij Bureau Jeugdzorg en het AMK in 2008 werd ik als commissielid JZC van de provincie Gelderland namens D66 Gelderland in 2009 geplaatst bij de Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg in Nijmegen.

JJI De Hunnerberg, een gesloten inrichting, waar jongeren tot hun 18e geplaatst kunnen worden als er sprake is van een opgelegde straf en/of maatregel. De eerste associatie die ik hierbij had was een duidelijk doel van vergelding en daarnaast bescherming van de maatschappij voor nieuwe strafbare feiten. Hetgeen mij echter na de stage vooral is bijgebleven is het feit dat het binnen De Hunnerberg vooral gaat om jongeren die nog een hele toekomst voor zich hebben. Een toekomst die niet meer ingevuld moet gaan worden met strafbare gedragingen, maar een toekomst die jongeren mogelijkheden en kansen moet bieden, die andere jongeren van die leeftijd ook verdienen. Het verblijf binnen de JJI De Hunnerberg geeft de jongeren niet alleen een plek waar zij zich veilig kunnen voelen, maar biedt hen ook middels intensieve behandeling en opleiding veel structuur en houvast. Basisnormen en waarden die in hun leven niet of nauwelijks bijgebracht zijn, krijgen hier volop aandacht. Hierbij wordt er gewerkt aan het opbouwen van het zelfvertrouwen van de jongere en wordt er gekeken naar de individuele kwaliteiten waar verder in de toekomst van geprofiteerd kan worden. Om herhaling van het oude gedrag na het verblijf in de gesloten inrichting te voorkomen, wordt zo goed mogelijk de leefwereld en omgeving van de jongere in kaart gebracht. De jongere wordt hiervoor een spiegel voor gehouden waardoor zowel de kansen, bijvoorbeeld een mogelijkheid op een baan in de horeca met een koksdiploma op zak na het verlaten van de inrichting, als de valkuilen, bijvoorbeeld het terugvallen in de oude vriendengroep van waaruit een zware negatieve druk op de betreffende jongere gelegd wordt, duidelijk gemaakt worden. Kortom: een dynamische werkplek waar door de professionals met veel passie mét en voor de jongeren gewerkt wordt.

Mooi om te zien is dat de jongere, ondanks de achtergrond en strafrechtelijke verleden, als jongere mét een toekomst gezien wordt. Middels de stage heb ik kunnen zien dat er door de professionele medewerkers op een positieve manier naar die toekomst, die er voor de jongere is, wordt gekeken. Met behulp van een gedegen behandeling en opleiding wordt de betrokken jongere geleerd vertrouwen te hebben in de toekomst, zich daarbij te concentreren op de aanwezige eigen positieve kwaliteiten. Deze insteek, van 'vertrouwen in de kracht van de jongere zelf' spreekt mij als commissielid JZC voor D66 Gelderland uiteraard erg aan. De jongere kan immers vervolgens met deze nieuwe bagage, dankzij de opgedane kennis en kunde, een nieuwe positieve stap gaan zetten. Voor deze jongere blijft echter de juiste nazorg essentieel.

Deze stage heeft dus duidelijk een doel gediend: ik heb aan den lijve mogen ondervinden dat jeugdzorg, ook al is het in een justitieel kader, wel degelijk perspectief aan kinderen kan bieden. Het uitgangspunt moet mijns inziens wel blijven liggen bij de preventie; op deze manier kan vroegtijdig voorkomen worden dat een jongere via de strafrechtelijke weg kennis moet maken met JJI De Hunnerberg; een kennismaking met deze instelling middels een stage verdient immers uiteraard de voorkeur!

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Via deze weg bedankt voor het mogelijk maken van deze interessante en leerzame stage!

Met vriendelijke groet,
Jasmijn Ross
Commissielid JZC
D66 Gelderland