Steun ons en help Nederland vooruit

Wat betekent…

De taal van de politiek is doorspekt met afkortingen en vakjargon. Hier zie je wat er wordt bedoeld. Mocht je op deze site vakjargon tegenkomen? Meld het ons, dan zorgen we voor een betere omschrijving.

Vakjargon

jargon betekenis
EHS Ecologische hoofdstructuur
groenblauwe diensten Groene en blauwe diensten zijn activiteiten die worden ondernomen door particuliere grondeigenaren en grondgebruikers, meestal agrariërs. Deze activiteiten zijn vrijwillig/niet wettelijk verplicht. Via de groenblauwe diensten wordt gewerkt aan de verfraaiing van het landschap, met meer ecologie, meer behoud van cultuurhistorie en meer belevingswaarden van het agrarische en natuurlijke buitengebied.
revolverend fonds Het werken met revolverende fondsen is een beproefde manier van duurzaam financieren. Door aflossing komt het uitgeleende geld weer terug in het provinciale, revolverende, fonds. Op dat moment is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Het voordeel hiervan is dat de middelen tot in lengte van jaren inzetbaar blijven. Hierdoor maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren. Het vormt dus een goed alternatief voor het traditionele subsidiëren met bijdragen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018