Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 mei 2017

Verbranden biomassa geen duurzame oplossing tegen klimaatverandering

In de Statenvergadering van 24 mei is een motie aangenomen van Statenlid Antoon Kanis om scherpe voorwaarden te stellen aan provinciale ondersteuning voor initiatieven die zogeheten houtige biomassa verbranden.

Met het aannemen van de motie is in Gelderland de eerste stap gezet om het aandeel van biomassa in de duurzame energiemix op termijn terug te dringen. Nu bestaat ongeveer 75 procent van de duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt uit biomassa. Dat aandeel moet wat D66 betreft in de toekomst worden verlaagd omdat biomassa op de lange termijn geen goede oplossing is om klimaatverandering tegen te gaan. D66-Statenlid Antoon Kanis is dan ook blij dat zijn motie is aangenomen.

Biomassa draagt niet bij aan klimaatdoelstelling

Kanis legt het onderwerp uit: “In verschillende biomassa-centrales in Gelderland wordt hout verbrand om daarmee elektriciteit en/of warmte te produceren. Dit is een hernieuwbare vorm van energieopwekking: bij de verbranding wordt CO2 uitgestoten, maar de bomen leggen ook CO2 uit de lucht vast en zetten die om in zuurstof. Daar zit de crux van dit verhaal. Dat verbranden van hout een hernieuwbare vorm van energie is, betekent niet automatisch dat het ook duurzaam is. Wanneer je een boom kapt en daar een nieuwe voor terugplant, duurt het twintig tot honderd jaar voordat deze boom de hoeveelheid CO2 die is vrijgekomen bij het verbranden weer heeft vastgelegd. Hoewel het verbranden van biomassa ons helpt om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstof, kan het ons juist tegenwerken in het behalen van onze klimaatdoelstelling.”

Aanvoer van buiten de provincie

Voor D66 is het voorkomen van klimaatverandering een van de belangrijkste redenen om om te schakelen naar duurzame energie. Juist hier zit volgens Kanis dan ook het probleem met (houtige) biomassa. “Uit een inventarisatie van de provincie blijkt dat we met de huidige en bestaande biomassacentrales al de helft meer zogeheten houtige biomassa gebruiken dan er jaarlijks op een duurzame manier in onze provincie gewonnen kan worden. Dit zou betekenen dat nieuwe houtige biomassa van buiten de provincie zou moeten worden aangevoerd, wat een verder negatief effect op het klimaat heeft. D66 vindt dan ook dat we zeer terughoudend moeten zijn met het ondersteunen van nieuwe initiatieven.”

Kortetermijnoplossing

Daarom heeft Kanis een motie ingediend die ook is aangenomen door Provinciale Staten. Samen met GroenLinks, PvdA, SP, CDA en VVD diende hij die in. Kanis: “Het gaat erom om scherpe voorwaarden te stellen aan provinciale ondersteuning voor initiatieven die houtige biomassa verbranden. Ik wil vooral dat investeringen van Gedeputeerde Staten een innovatief en tijdelijk karakter hebben. In de eerste fase van de energietransitie, waarin we ons nu bevinden, is biomassa van belang voor verduurzaming van de energieopwekking. Op termijn zijn er echter veel betere alternatieven beschikbaar. Dit zien we bijvoorbeeld in Ede, waar het warmtenet nu nog verwarmd wordt door een biomassacentrale, maar in de toekomst via aardwarmte verwarmd kan worden.”