Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 oktober 2019

Van stikstofcrisis naar kringlooplandbouw

De stikstofcrisis houdt Gelderland al enkele maanden in zijn greep. Agrarische bedrijven staan op slot, projecten lopen vertraging op en woningen kunnen niet gebouwd worden. Daarom debatteren Provinciale Staten vandaag op verzoek van D66 over de stikstofcrisis. D66 Gelderland wil snel uit de stikstofcrisis, met duidelijkheid voor de toekomst. Zodat we weer huizen kunnen bouwen voor starters, maar ook de natuur beschermen. De sleutel ligt in de veehouderij, de grootste bron van stikstof. Daar kunnen we met toekomstbestendige oplossingen van de stikstofcrisis naar een kringlooplandbouw.

In een kringlooplandbouw eten dieren alleen nog restproducten die mensen niet kunnen eten. Er zal daardoor minder voer voor dieren beschikbaar zijn, waardoor de veehouderij zal krimpen. Voor de boeren die doorgaan vraagt het een andere manier van werken en andere verdienmodellen. D66 Gelderland wil daarom dat het college de stikstofmaatregelen koppelt aan deze transitie. Het huidige veehouderijmodel loopt tegen zijn grenzen aan. Gaan we door op dezelfde weg, dan is het wachten op een volgende crisis. Voor milieu, natuur, dierwelzijn, volksgezondheid of een ander thema. D66 wil het college via een motie verzoeken om de stikstofcrisis te gebruiken om de transitie naar kringlooplandbouw te maken.

Ook biedt het aangevraagde debat van D66 ruimte om terug te blikken op het proces van de afgelopen weken. Beleidsregels werden aangekondigd en er was een boerenprotest bij het provinciehuis waarna een deel van de beleidsregels weer werd opgeschort. In de media ontstond het beeld dat de regels zelfs volledig zijn ingetrokken, waardoor ook bouwprojecten stil zouden komen te liggen. D66 vindt dat het college er actief werk van moet maken om dit verkeerde beeld in de media recht te zetten. In een crisissituatie is heldere en duidelijke communicatie extra belangrijk. Ook hiervoor dienen wij een motie in.

Op de korte termijn moet de communicatie echt sterk verbeterd worden. En voor de lange termijn moeten oplossingen voor de stikstofcrisis aansluiten bij de broodnodige voedseltransitie. Zo beschermen we de natuur, trekken we de woningbouw uit het slop en zo gaan we van een stikstofcrisis naar een kringlooplandbouw.