Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 maart 2019

Van der Schalk, Van Milaan en Heldoorn kijken terug

Het zit erop. 27 februari was de laatste Statenvergadering van deze periode. Daarmee kwam informeel een einde aan het Statenwerk voor D66’ers Lucia van Milaan, Fleur van der Schalk en Rigo Heldoorn. Hoe kijken ze terug op hun tijd als lid van de Provinciale Staten van Gelderland?

Rigo Heldoorn was één periode Statenlid. Lucia van Milaan en Fleur van der Schalk deden twee termijnen. Met de tijd als commissielid erbij was Van der Schalk maar liefst twaalf jaar te vinden in het Arnhemse Huis der Provincie. Een respectabele periode. Van der Schalk: ‘Ik ga de contacten met de collega’s, de organisaties en de lokale fracties erg missen. En zelfs de grote hoeveelheid stukken en lange vergaderingen, want het was gaaf om over zoveel mooie dingen te besluiten. Ik heb genoten van de wandelgangen, het wheelen en dealen, koortsachtig bellen en appen om zaken rond te krijgen. Het enige wat ik niet ga missen is altijd het gevoel te hebben dat ik tijd tekort kwam.’

Van Milaan: ‘dynamische tijd als vliegende keep’

Ook voor Lucia van Milaan komt er na acht jaar een einde aan het Statenlidmaatschap. Op welke erfenis is ze trots. ‘Na acht jaar is er veel om trots op te zijn. Van de warme overdracht van de Jeugdzorg tot het oprichten van een beroepsvereniging voor Statenleden, ‘StatenlidNu’. Als vliegende keep van de fractie was het Statenwerk voor mij dynamisch. En waar ik heel blij mee ben is dat het ons twee keer is gelukt om met hetzelfde team te starten en te eindigen.’ Ze heeft nog wel een verbeterpunt. Ik woon ver van het Provinciehuis en openbaar vervoer is geen optie. Parkeren bij het Provinciehuis was altijd lastig. Naast mijn reistijd van een uur moest ik ook een uur eerder van huis om een parkeerplek te hebben. Dat drukte op mijn tijdsindeling. Ik kom als bestuurslid van StatenlidNu bij verschillende Provinciehuizen. Daar is het wel goed geregeld en dat gun ik de Gelderse Statenleden ook. ’

Heldoorn: ‘investeren in klimaat en slimme mobiliteit’

In de periode dat Rigo Heldoorn Statenlid was, sprongen er voor hem twee zaken uit. ‘Ik ben vooral trots op de 30 miljoen per jaar die we extra vrijmaakten voor het tegengaan van klimaatverandering. En dat ons pleidooi is overgenomen om daarbij met programma’s te werken die langer dan 4 jaar lopen, meer dan één Statenperiode. Zo kun je gericht en langdurig geld besteden en ben je een  betrouwbare partner. Het tweede thema ligt in het verlengde hiervan: slimme mobiliteit. Kortweg: zorgen voor andere manieren om van A naar B te komen die het klimaat zo min mogelijk belasten. Dit kan zijn fietsen, carpoolen, thuiswerken, digitaal of een combinatie van maatregelen zijn. Ik ben trots dat door onze inbreng mooie stappen zijn gezet. Dit moet in de komende periode echt uitgangspunt worden bij (file)knelpunten.’ Wat gaat hij missen? ‘Het vaak laat thuis zijn ga ik niet missen, maar verder eigenlijk alles wel: de onderwerpen, de goede sfeer, de debatten, de werkbezoeken en het plezier.’

Van der Schalk: ‘goed luisteren en kritisch bevragen’

Van der Schalk: ‘De inhoudelijke klapper van deze periode was, zoals Rigo al aangaf, de laatste begrotingsbehandeling waar een motie is aangenomen om tot 2030 jaarlijks 30 miljoen extra vrij te maken voor klimaat. D66 was de aanjager van deze motie. In mijn eerste periode is het natuurbeleid onder verantwoordelijkheid van de provincies gekomen. Ik ben blij dat er, mede dankzij D66, voldoende geld is voor realisatie en beheer van het Gelders Natuur Netwerk. Maar het meest trots ben ik dat ik twee keer vier jaar deel heb uitgemaakt van een team dat bereid was naar elkaar te luisteren, elkaar kritisch durfde te bevragen en gezamenlijk tot standpunten kwam. Én de inhoud goed kon combineren met gezelligheid!’

 

Tot slot

Wat willen de drie gewezen Statenleden meegeven aan hun opvolgers? Van Milaan: ‘Geniet van de bijzondere positie om als gekozen volksvertegenwoordiger inwoners en instellingen in heel Gelderland te ontmoeten en te horen wat er speelt. En om daarna de wijze dingen te doen die je als Statenlid kan doen. En eerlijk waar, vier jaar is zo voorbij.’ Heldoorn vult aan: ‘Genieten is ook waar ik meteen aan denk. Geniet van de mooiste provincie van Nederland en probeer zoveel mogelijk werkbezoeken mee te pakken. En wees kritisch binnen de fractie, zodat je scherp bent naar buiten.’ ‘Keep up the good spirit!’, besluit Van der Schalk. ‘Zelfs al halen we de zeven zetels waar ik vanuit ga niet, we kunnen onze idealen waarmaken. Investeer in het team, geef elkaar de ruimte en blijf zichtbaar voor lokale afdelingen.’