Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 oktober 2019

Terugblik regiocongres D66 Gelderland 2019

‘Kansenongelijkheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en verdient politieke prioriteit’, aldus Marthe Hesselmans. Zij was de eerste gastspreker op het enerverende regiocongres van D66 Gelderland in Tiel op zaterdag 28 september. Zij hield een vlammend betoog waarbij onder meer de term herkansing viel. Zij betrok de zaal er erg goed bij door persoonlijke vragen te stellen. 

Voorafgaande aan haar betoog kregen Celine Blom, fractievoorzitter van de Gelderse Statenfractie en Tienke van der Werf, bestuursvoorzitter van D66 Gelderland, de gelegenheid  van dagvoorzitter Marije Arah zich te presenteren. In een ontspannen duopresentatie vertelden zij over hun politieke speerpunten en waarbij de verbinding tussen de afdelingen en het regiobestuur genoemd werd. Celine en Tienke stelden allebei ook respectievelijk de andere fractielden en bestuursleden voor. Ze nodigden de leden uit om contact met hen te blijven zoeken.

Vervolgens was het boeiende relaas van Prof.dr.Bas Bloem, neuroloog van het Radboud te Nijmegen voor velen een hoogtepunt van het Regiocongres. Hij spitse zijn verhaal toe op parkinson, maar wellicht kan zijn werkwijze ook als een olievlek werken voor het omgaan met andere ziektes.

Na dit inspirerende betoog, stond er een heerlijke lunch klaar.

In de middag stonden er vervolgens  drie workshops op het programma met diverse thema’s: energietransitie, onderwijs, wonen, algoritmen en artificial intelligence. Bij de verschillende workshops kregen de aanwezigen de kans om mee te denken, mee te praten, te luisteren en nieuwe contacten op te doen. Ook waren er prachtige sessies voor de afdelingsvoorzitters, fractievoorzitters en penningmeesters.

De afsluiting van Rob Jetten was de kers op de taart van dit mooie, inspirerende congres van en voor leden van D66 Gelderland.

De organisatie was dit jaar met name in handen van Ashley Karsemeijer. Dit heeft zij volgens mij en vele andere D66 leden  voortreffelijk gedaan.

Ik zie u graag op een volgende bijeenkomst van D66, maar eerst nog even nagenieten van deze spetterende dag in het Zinder in Tiel.

Mocht u tot slot nog punten hebben voor de evaluatie van dit congres, dan kunt u ons mailen en kunnen we deze punten wellicht meenemen voor het volgende congres.

Met democratische groet, Saskia Michaëla Stoffelsen, secretaris politiek bestuur D66 Gelderland.