Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 februari 2020

Terugblik en vooruitblik met Céline Blom

In 2019 is er veel gebeurd in de Provinciale Staten, er waren onder andere verkiezingen wat zorgde voor wisselingen in de fractie van D66 Gelderland. Het stikstofdossier werd een belangrijk dossier, maar ook klimaat en onderwijs waren grote thema’s, dit loopt door in 2020. Samen met fractievoorzitter Céline Blom blikken wij terug en kijken wij vooruit.

Na de verkiezingen in 2019 werd jij fractievoorzitter. Hoe heb jij de verandering van Statenlid naar Fractievoorzitter ervaren?

“Het jaar 2019 was een enerverend jaar. We hebben campagne gevoerd met heel veel enthousiaste D66’ers. Na de verkiezingen hebben wij een nieuwe fractie gevormd en hierbij zijn wij van coalitie naar de oppositie gegaan en inderdaad, ik ben fractievoorzitter geworden. In het begin was het best een beetje wennen. Sowieso dat we met minder mensen in de fractie zitten ten opzichte van de jaren ervoor.

Inmiddels zijn we met elkaar, met Stan, Antoon en Karin en uiteraard Sara en Sjoerd als fractievolgers en Loes als onze medewerker een echt team geworden! Daar ben ik als fractievoorzitter enorm trots op. Iedereen zit al goed in de (nieuwe) woordvoering en zijn we een stabiele fractie met veel ervaring op meerder fronten! Ondanks dat we niet in de coalitie zitten, hebben we goed contact met alle partijen en al wat mooie moties binnen kunnen halen!”

D66 Gelderland ging van coalitie naar oppositie en leverde geen gedeputeerde. Hoe kijk je terug op die wisseling van rollen?

“Het was een teleurstelling dat we niet mee mochten doen in de coalitie. Wij hebben echter niet te lang daarbij stil gestaan, maar zijn met elkaar gaan nadenken hoe we ons het beste kunnen profileren als oppositie partij en wat we daarbij willen behalen. Uiteraard is dat lastiger vanuit de oppositie rol. We zien het als uitdaging om toch succes te boeken voor de inwoners van Gelderland.”

Wat vond jij het hoogtepunt in de Staten in 2019? En waar ben jij het meest trots?

“Ik ben er trots op dat we in zo’n korte tijd al zo goed een team zijn met elkaar. We hebben een sfeer in de fractie waarin we elkaar kritisch kunnen bevragen en de spiegel voor kunnen houden. Daar groeien we van als team!

Ik ben er dan ook trots op dat dit erin geresulteerd heeft dat we al vier moties binnen hebben weten te halen, te weten de volgende moties, die oproepen om:

  • De revolverende fondsen in het klimaatplan breder uit te werken dan alleen voor huurders en huiseigenaren; 
  • Bij de ontwikkeling van een leefbaarheidsprogramma ook de sectoren sport en cultuur te betrekken;
  • De Europese vlag een plek te geven in de Statenzaal, naast de Nederlandse en Gelderse vlag.
  • Met een uitgewerkt plan te komen met betrekking tot effectmeting van het onderwijs en arbeidsmarkt beleidsplan en daarnin ook over de werkwijze en aan te pakken thema’s van het nieuw in te richten Kennis en talentcentrum.”

Wat heeft je het meest verbaasd in 2019 in de Staten?

“Het uiteindelijke coalitieakkoord heeft me wel verbaasd. Ik had gehoopt en verwacht dat het een groener akkoord zou worden met extra aandacht en inzet op het behalen van de klimaatdoelstellingen. Nu is het zeer de vraag of wie die gaan halen.”

Als je een ervaring uit 2019 mag meenemen, wat zou dat dan zijn en hoe ga je dat inzetten in 2020?

“De stabiliteit en gedrevenheid die we als voormalige en nieuwe fractie hebben weten te bereiken. Ik hoop dat we dat kunnen vasthouden. Met de helft aan nieuwe statenleden in de provinciale Staten is het handig dat wij als D66 snel kunnen schakelen en ervaring hebben met de dossiers en werkwijze.”

Wat zijn de speerpunten voor 2020 van D66 Gelderland en waar ga jij jezelf op focussen als fractievoorzitter?

Elk jaar zitten wij met de fractie bij elkaar voor een richtinggevende sessie. Hier pakken wij drie speerpunten waar wij accent op willen leggen. Er liggen grote opgaven voor en zullen aan de hand van die speerpunten aan de slag gaan met verbeteringen voor alle Gelderlanders. De drie belangrijkste speerpunten zijn nu het terugdraaien van CO2 uitstoot, arbeidsmarkt/onderwijs en innovatie en als laatste de gezonde leefomgeving.

Als fractievoorzitter wil ik me ervoor inzetten dat we een kritische fractie zijn die dit college scherp houdt, met name op de zojuist genoemde speerpunten. Constructief, met oog voor goede verhoudingen en relaties!”