Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 februari 2015

Stop Ressen, investeer in de binnensteden

D66 heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor een stop op perifere detailhandel. De ontwikkeling van grootschalige retail zoals in Ressen ondergraaft het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van de Nijmeegse binnenstad. Bovendien leidt de vestiging van deze zogenaamde weidewinkels – grootschalige detailhandel aan de stadsrand – tot verrommeling. D66 ziet liever bewandelbare natuur en landschap aan de stadsrand.

Regionale binnensteden, zoals in Nijmegen, kunnen alleen een kans krijgen als er een stop komt op uitbreiding van het winkeloppervlak. Focus op versterken van bestaand winkelgebied, de binnenstad, en een terughoudend beleid rondom perifere detailhandel. Zo blijven binnensteden vitaal en wordt leegloop voorkomen. De provincie is regisseur van de ruimtelijke ordening door haar wettelijke taken. D66 heeft zich in de provinciale staten altijd hard gemaakt voor leefbare en aantrekkelijke binnensteden in de Gelderland. Mede onder invloed van D66 is in de nieuwe Omgevingsvisie het belang van binnensteden en kernen benoemd. De centra van de Gelderse grote steden zijn zelfs bestempeld als van provinciaal belang. Om deze centra de ruimte te geven is een restrictief groeibeleid nodig. D66 pakt in haar actieplan achterstallig onderhoud in de binnensteden aan en bevordert innovatie.

Actieplan D66 binnenstad

D66 presenteert op 11 februari in Doetinchem haar actieplan voor de binnenstad en pleit hierin voor samenwerking in de binnenstad en een actieve aanpak van de leegstand. Met de focus op:

  • het vervangen bestaande winkelgebieden en niet op uitbreiden;
  • concentratie van winkels in bestaande winkelgebieden;
  • de herontwikkeling van leegstand en ruilverkaveling;
  • herinrichting om de bestaande sterke gebieden aantrekkelijk te houden.

D66 is voor een actief binnenstadmanagement. Bevorder samenwerking in steden door een actief binnenstadmanagement door het ondersteunen en aanstellen van binnenstadmanagers. Een gezonde toekomst van de Nijmeegse binnenstad en Gelderse binnensteden hangt vooral af van de mate waarin partijen samen inspelen op de veranderende winkelbehoefte en -gedrag. Dat vraagt om een integrale ruimtelijke visie. De provincie moeten zich samen met gemeenten en winkeliers gaan richten op versterking van de binnensteden, economie en werkgelegenheid

Bekijk onze video over Ressen op de website van D66 Nijmegen:

Video Ressen

 D66 Gelderland: stop perifere detailhandel, stop Ressen en investeer in de binnensteden

Stem 18 maart D66