Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 april 2020

Stikstof: boeren opkopen en uitstel Lelystad Airport

In de schaduw van de coronacrisis gaan een aantal provinciale onderwerpen, het zij vaak in een lager tempo, toch door. Zo kwamen er twee weken geleden twee belangrijke stikstof gerelateerde nieuwsberichten naar buiten. Eerst werd bekend dat de provincie Brabant in een aantal andere provincies agrarische bedrijven heeft gekocht om met de stikstofruimte van die bedrijven de aanleg van logistiek park Moerdijk mogelijk te maken. Een paar dagen later werd bekend dat de opening van Lelystad Airport, mede vanwege fouten in de stikstofberekening, vertraagd wordt tot minimaal november 2021.

Het opkopen van agrarische bedrijven

De provincie Brabant heeft eind maart bekendgemaakt dat zij zes agrarische bedrijven hebben opgekocht om logistiek park Moerdijk mogelijk te maken. Vier van deze zes bedrijven lagen niet in de provincie Brabant, maar in andere provincies elders in het land. En hoewel er geen bedrijven in Gelderland gekocht zijn, verraste dit nieuws de meeste Gelderse politieke partijen. Over het ‘extern salderen’, zoals het opkopen van andere bedrijven om hun stikstofruimte voor jouw project heet, worden in Den Haag nog de nodige discussies gevoerd. Zo is er de vraag of het maatschappelijk wenselijk is dat op deze manier stikstofruimte, van de ene sector (in dit geval de landbouw) naar een andere sector (in dit geval de logistiek), verdwijnt. Koopt de rijkste sector straks ons landschap leeg?

Ook technisch ligt er de vraag of het gewenst is dat de ene soort stikstof ingewisseld kan worden voor de andere. Een logistiek park stoot namelijk vooral stikstofoxiden (NOx) uit. Met andere eigenschappen dan ammoniak (NH3), de grootste bron van stikstof uit de landbouw. Om die reden heeft D66 in Gelderland samen met VVD, FVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en 50Plus schriftelijke vragen hierover gesteld.

Lelystad Airport

Enkele dagen na dit bericht maakte Minister Cora van Nieuwenhuizen bekend dat de opening van Lelystad Airport opnieuw werd uitgesteld. Goed nieuws voor alle Gelderlanders die onder een voorgenomen laagvliegroute wonen. Naast de Coronacrisis is de belangrijkste reden hiervoor dat er fouten zijn gemaakt in de eerdere stikstofberekening van het vliegveld. Deze fouten werden in december 2019 ontdekt door de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Lelystad Airport (SATL). Door met een onrealistisch hoge warmte te rekenen werd de stikstofuitstoot van de vluchten kunstmatig laag gehouden en ook de stikstofberekeningen van het wegverkeer van en naar het vliegveld was niet op orde. Het vliegveld zal dus nieuwe berekeningen moeten maken, waarbij de depositie op de Veluwe gegarandeerd zal stijgen. Ook hier is het opkopen van agrarische bedrijven één van de opties om de stikstofdepositie te verlagen. Samen met het CDA stelden we daarom deze schriftelijke vragen.