Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 mei 2017

MTR: Stevige impuls voor Gelderland

Financiën en toezicht

Halverwege de Statenperiode is het tijd voor de mid term review. Het voorstel, dat op woensdag 24 mei is aangenomen, bevat een breed pakket aan nieuwe investeringen in Gelderland. Fractievoorzitter Fleur van der Schalk is blij met deze investeringen en met het proces waardoor die tot stand zijn gekomen.

Inmiddels is de huidige Statenperiode halverwege. Een uitstekend moment om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken. Provinciale Staten hebben dit moment aangegrepen om de uitvoering van het coalitieakkoord uitgebreid onder de loep te nemen.

Investeringsagenda van 370 miljoen

Fractievoorzitter Van der Schalk: “D66 wilde investeren in bruisende binnensteden, een goene en innovatie economie en lokale energie coöperaties. Dat is gelukt. Met de mid term review (MTR) maken we een volgende slag.” Ze kijkt tevreden terug op het proces en het resultaat van de MTR: “Wat D66 betreft was dit een zorgvuldig proces. Provinciale Staten heeft zelf de inhoudelijke lijnen bepaald, eigen accenten gezet en zich achter de gemeenschappelijke focus op duurzaamheid, economie en bereikbaarheid geschaard. Dit heeft geleid tot een investeringsagenda van bijna 370 miljoen euro om Gelderland duurzamer, weerbaarder, leefbaarder, groener, bereikbaarder en aantrekkelijker te maken. De middelen zijn verdeeld over de zeven zogeheten kerntaken, met uitschieters mobiliteit (30 miljoen euro), economie (45 miljoen) en erfgoed (39 miljoen). Daarnaast wordt in de meerjarige investeringsagenda (MIA) 35 miljoen gereserveerd voor de gebiedsopgaven en 200 miljoen voor OV en mobiliteit, verspreid over 10 jaar.”

Kansengelijkheid

In het coalitieakkoord stond werk centraal, in de MTR is ook nadrukkelijk aandacht voor de toegang tot werk en aansluiting van opleidingen en werk. Van der Schalk licht toe: “Werk is meedoen, werk is participatie, emancipatie, en integratie Wij noemen dit: vooraf investeren in plaats van achteraf compenseren. Zo zorgen we voor kansengelijkheid voor alle Gelderlanders. En dat gaat verder dan werk, het geldt ook voor sport en cultuur.”

Samen voor Gelderland

Naast de extra investeringen in Gelderland is voor D66 belangrijk dat het beleid in nauw overleg met alle betrokkenen tot stand komt. Van der Schalk hierover: “De overheid moet volgens D66 vooral ‘adaptief’ zijn. Dit betekent dat de provincie ruimte schept en samen met universiteiten en hogescholen, bedrijven, organisaties en inwoners optrekt om goede dingen te doen. We zijn er trots op dat steeds meer provinciaal beleid begint met ideeën van Gelderlanders. De provincie is er immers voor haar inwoners en niet andersom!”