Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 november 2010

Stemming kandidatenlijst geopend!

De inschrijving voor de overige kandidaten is reeds
enige tijd gesloten, en de kandidaten
die hebben aangegeven verkiesbaar te willen zijn, hebben een gesprek
gehad met de stenadviescomissie. Daarnaast hebben zij deelgenomen aan
een debat in het Huis der Provincie. Hieruit heeft die commissie een advies aan u samengesteld.

Nu is het uw beurt. Door middel van e-voting kunt u
uw voorkeur met betrekking tot de volgorde op de
lijst van de kandidaten duidelijk maken, en daarmee
uw invloed doen gelden op de samenstelling van de,
hopelijk grote, D66 Statenfractie na de verkiezing
van de Provinciale Staten op 2 maart 2011.

De gegevens van alle kandidaat statenleden, inclusief hun motivatie en foto zijn gebundeld in het smoelenboek, dat u hier kunt downloaden.

Wij hopen dat u allemaal meedoet!