Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 april 2019

Statenleden geïnstalleerd, informateur aan de slag

Michiel Scheffer gedeputeerde

Afgelopen donderdag werden de vier nieuwe D66-Statenleden geïnstalleerd. Michiel Scheffer, Céline Blom, Antoon Kanis en Karin Visser vertolken het D66-gedachtegoed in het Arnhemse provinciehuis. Traditiegetrouw vindt na de installatie het zogeheten duidingsdebat plaats. Fractievoorzitter Michiel Scheffer sprak daar de onderstaande tekst uit.

‘Voorzitter

Ook in 2011 stond ik hier namens vier zetels, en evenmin met de intentie met D66 een bijwagen te zijn. D66 zit na een historische overwinning in 2015, in 2019 weer op een middenniveau. Maar D66 is een onverwoestbare boomerang en komt telkens weer terug.  Ik feliciteer alle winnaars en de verantwoordelijkheid die dat meebrengt. Ik troost ook graag de medeverliezers, met de aanmoediging om standvastig te blijven in hun idealen. Versplintering, verlies van de “traditionspartijen” die een historisch laag niveau bereiken.

Maar we constateren ook dat de partijen die het klimaatinitiatief in deze staten steunden 44 van de 55 stemmen kregen. Verkiezingen brengen verandering: maar Tommaso di Lampedusa waarschuwt ons in “Il Gattopardo”, “des te meer er verandert des te meer blijft hetzelfde”. Echte verandering komt door een lange mars door de instituties, transities duren vaak een generatie. Wij zijn de laatste generatie die iets aan het klimaatprobleem kan doen. Dat moeten we doen in Gelderland, als onderdeel van Nederland en van Europa. D66 zal de komende jaren dezelfde prioriteit stellen als in 2011 en in 2015.

We verwelkomen het voorstel van de VVD om een informateur voor te dragen die morgen aan het werk gaat. D66 zal aanbevelen om de mogelijke meerderheidscoalities te verkennen. Deze coalitie zal moeten starten met de erkenning dat voor een regio in een delta, voor Gelderland de aanpak van  klimaatverandering urgent is.

In de campagne heeft D66 ingezet op investeringen van een deel van het NUON-geld om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te maken, maar ook te versnellen. De energietransitie kan vooral versneld worden door meer inzet van revolverende instrumenten, in het bijzonder om wijken collectief te ondersteunen om van het gas te komen. Door meer inzet van participaties, leningen en garanties kan ook geborgd worden dat het vermogen van de provincie voor iedereen op lange termijn zowel maatschappelijk als financieel duurzaam wordt ingezet.

Tenslotte wil ik namens D66 de inbreng van mijn collega en vicefractievoorzitter Celine Blom herhalen dat het Rapport Huijbrechts over de Gelderse bestuursstijl opdrachten geeft aan PS maar ook aan een nieuw te vormen college, waarbij vooral de stem van de burger in vormgeving en uitvoering van beleid moet verbeteren.

Acht jaar geleden sprak ik op deze plek mijn maidenspeech uit als fractievoorzitter van een fractie van vier. Niet wetende welke verantwoordelijkheid, successen en vriendschappen mij de daarop volgende jaren zouden brengen. Nu sta ik hier weer, wederom als trotse fractievoorzitter van een fractie van vier. Klaar om door samenwerking de idealen van D66 verder te realiseren in Gelderland.’

Update: De Doetinchemse Burgemeester Mark Boumans (VVD) is inmiddels aangesteld als informateur. Afgelopen vrijdag en zaterdag heeft hij alle partijen afzonderlijk gesproken. Vrijdag 5 april brengt Boumans verslag uit van zijn bevindingen.