Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Klimaat

Ook in Gelderland zal de energietransitie steeds zichtbaarder worden. Het is onze uitdaging om dat vorm te geven op een Gelderse schaal en manier. De provincie speelt wat D66 betreft vooral een verbindende en aanjagende rol. We willen duurzame investeringen mogelijk maken, bijvoorbeeld door het stimuleren van technieken voor het hergebruik van grondstoffen. D66 wil dat gemeenten ook bijdragen aan de realisatie van de klimaatambities en energietransitie, onder meer door met elkaar in regionaal verband schaalgrootte en synergievoordelen te realiseren.

Investeren in het stimuleren van duurzame energieopwekking en het hergebruik van grondstoffen.