Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie

D66 ziet als belangrijkste economische opgave de overgang naar een toekomstbestendige economie. Dus: een economie die rekening houdt met People, Planet en Profit.

De overgang naar een toekomstbestendige economie vraagt om bewuste keuzes.
• Het stimuleren van een circulaire economie
• Het optimaal benutten van bedrijventerreinen
• Kiezen voor kringlooplandbouw
• Kiezen voor kansrijke sectoren (maakindustrie, health, food)

D66 wil een economie die rekening houdt met People, Planet en Profit.