Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaat

Investeren in het stimuleren van duurzame energieopwekking en het hergebruik van grondstoffen.

Economie

Over een economie die rekening houdt met People, Planet en Profit.

Mobiliteit

Prettig en duurzaam reizen van, naar en door Gelderland.

Bestuur

Een provinciale overheid die vrijheid, kansengelijkheid en sociale rechtvaardigheid toekomstbestendig maakt.

Onderwijs

Onderwijs is investeren in de toekomst.

Cultuur

Cultuur draagt bij aan de regionale identiteit.

Sport

D66 Gelderland zet zich in om de drempel voor deelname aan sport te verkleinen.