Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over wegen en fietspaden

Een nieuwe blik op beheer en onderhoud van wegen is nodig. In plaats van te investeren in nieuwe wegen en onderhoud, is volgens D66 een slimmer en duurzamer gebruik van wegen mogelijk. Voor D66 staat niet de weg voorop, maar de mogelijkheden die deze weg biedt om te reizen. Het is een middel en geen doel op zich. Dit betekent een andere manier van denken over wegen. Het is verleidelijk om nieuwe technologie af te wachten, maar afwachten leidt tot ongewenste stilstand. D66 wil nu al anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Zo willen we experimenteren met nieuwe technologie├źn als drones of publieksapps in wegbeheer.

D66 wil

  • Participatie inwoners centraal bij aanleg en herstructurering wegen
    D66 streeft ernaar dat mensen actief worden uitgenodigd om mee te praten en mee te denken bij de aanleg van wegen.
  • Veilige provinciale wegen en fietspaden
    D66 wil dat de provincie alles op alles zet om de veiligheid op provinciale wegen te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van verlichting, de aanleg van aparte fiets- en wandelpaden en de aanleg van voldoende veilige oversteekplaatsen. Bij de herinrichting van provinciale wegen moet ook rekening worden gehouden met veranderende vervoermiddelen, zoals e-bikes.
  • Knelpunten in kaart brengen
    We gebruiken landelijk onderzoek en de kennis van onze inwoners om knelpunten in de verkeersveiligheid op onze provinciale wegen te verhelpen. Ook voor ouderen en minder ervaren automobilisten moet de provinciale weg veilig toegankelijk zijn.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019