Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over sport

D66 hecht grote waarde aan sport. Het is belangrijk voor de gezondheid van mensen en het is van grote sociale betekenis. Sport vergroot de samenhang tussen alle Gelderlanders. Hierbij kijken we verder dan alleen naar de georganiseerde sporten in verenigingsverband. De niet-georganiseerde sporten, actieve vormen van woon-werk verkeer en recreatie verdienen ook aandacht. D66 Gelderland zet zich in om de drempel voor deelname aan sport te verkleinen. Dit kunnen zowel fysieke drempels zijn voor mensen met een beperking, als financiƫle en emotionele drempels. Iedereen die in Gelderland wil sporten, moet dat kunnen, op zijn of haar eigen manier en eigen niveau.

D66 wil

 • Het aantal grootschalige sportevenementen efficiĆ«nt inzetten
  D66 erkent de kracht van grote sportevenementen, maar ziet hier ook de kosten van. Door in te zetten op maximaal twee grote topsportevenementen per jaar wil D66 de focus verschuiven van topsport naar breedtesport. Zo kan de provincie voldoende aandacht blijven besteden aan de economische, maatschappelijke en sportieve kracht van een breed sportaanbod.
 • Langetermijneffecten van sportevenementen in kaart brengen
  Er is weinig bekend over de langetermijneffecten van topsportevenementen op de sport, het toerisme en de economie. Deze effecten willen we in kaart brengen.
 • Realistische ambities van gemeenten ondersteunen
  Waar gemeenten realistische ambities hebben met betrekking tot topsport kan de provincie een rol spelen. Als er een topsportlocatie wordt gebouwd die gebruikt kan worden voor trainingsdoeleinden, dan zou de provincie bij kunnen dragen in de basisvoorzieningen voor deze sportlocatie.
 • Voorwaarden verbinden aan subsidies voor sportevenementen
  Aan subsidies voor sportevenementen willen we voorwaarden verbinden. Lokale ondernemers moeten kansen krijgen om te profiteren en er zal aandacht gevraagd worden voor jeugdsporters en sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens een volleybaltoernooi aandacht te vragen voor zitvolleybal. De voor subsidie in aanmerking komende sportevenementen dienen bovendien rookvrij te zijn.

Laatst gewijzigd op 6 maart 2019