Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over onderwijs-arbeidsmarkt

Technologie ontwikkelt zich razendsnel. De beroepen die een groot deel van de huidige scholieren straks uitoefenen, bestaan nu nog niet. Scholieren en medewerkers moeten zich realiseren dat ze zich moeten blijven ontwikkelen. De realisatie dat mensen zich moeten blijven ontwikkelen, vraagt om een andere instelling van iedereen. En het vraagt om structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven.

D66 wil

 • Onderwijs en arbeidsmarkt beter aan laten sluiten
  Via onderwijs bieden wij al onze inwoners perspectief. Dit doen we door goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Onderwijs en arbeidsmarkt volgen niet hetzelfde tempo. Er moet gezocht worden naar een andere manier om het onderwijs in te richten zodat scholen sneller kunnen anticiperen op de vraag uit de arbeidsmarkt.
 • De provincie verbindt en geeft het goede voorbeeld
  Voor de provincie ligt er een verbindende rol en een taak om het goede voorbeeld te geven voor de realisatie van stageplekken. Hierbij valt te denken aan meerjarige arbeidscontracten voor het onderhoud van provinciale gebouwen waar mbo-studenten ervaring kunnen opdoen.
 • Meer praktijkleren op alle niveaus
  De tijden dat studenten vijf dagen per week in de schoolbanken zaten is voorbij. Steeds meer opleidingen kiezen voor praktijkleren. Niet alleen mbo-studenten maar ook hbo- en wo-studenten hebben er baat bij om deels in de praktijk aan de slag te gaan tijdens hun opleiding. D66 wil zoeken naar mogelijkheden waarbij studenten meer in het bedrijfsleven meedraaien en minder op school komen.
 • Grotere betrokkenheid van mkb bij doorontwikkeling van eigen medewerkers
  Een leven lang leren is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werknemer. Ook de werkgever moet hier oog voor hebben. Goed opgeleide medewerkers die zichzelf blijven ontwikkelen zijn van toegevoegde waarde voor elk bedrijf.
 • Meer leerkrachten die zelf ook deels werken in de beroepspraktijk
  De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de technologie gaan razendsnel. Een leerkracht die tegelijkertijd werkzaam is in de praktijk kan deze nieuwe technologie├źn direct vertalen naar de lesstof.
 • Meer aandacht voor diversiteit op de werkvloer
  De provincie geeft zelf het goede voorbeeld door de eigen organisatie te laten bestaan uit een diverse, representatieve groep mensen die kwalitatief geschikt zijn voor hun functie.
 • Aandacht voor nieuwe banen in de energiesector
  De energietransitie zorgt voor veel nieuwe banen. Denk aan installateurs van warmtepompen, elektromonteurs die het netwerk aanleggen of specialisten op het gebied van wind- of zonne-energie. Op dit moment is er echter een tekort aan technici. D66 wil dat er bijzondere aandacht blijft voor de opleiding van technisch geschoold personeel.
 • Ondersteun experimenten
  Ondersteun experimenten om te leren op de werkplek. Denk daarbij aan digitaal leren of leraar in het bedrijf.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019