Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over onderwijs

Onderwijs is investeren in de toekomst. Het is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen, de maatschappij en onze economie. Onderwijs biedt ook uitdaging en perspectief. Omdat iedereen gelijke kansen moet hebben om zich te ontwikkelen, is het van belang dat iedereen passend onderwijs krijgt. Dit passend onderwijs kan niet altijd in elke gemeente worden aangeboden. Mensen ontwikkelen zich hun hele leven lang; het is gebruikelijk dat werknemers bijgeschoold worden of cursussen volgen om zich te blijven ontwikkelen. Hier kunnen vakopleidingen een nieuwe rol spelen. Maar ook binnen bedrijven zou er meer aandacht en ruimte moeten zijn voor om- en bijscholing.

D66 wil:

 • Studenten behouden voor Gelderland
  Door arbeidsplaatsen, huisvesting en vervolgopleidingen aan te bieden, kunnen we mensen aan de regio binden. Nu lekt kennis weg doordat starters geen werk of geen woning in de provincie vinden na hun studie. Dat is zonde. Dit werk, deze inwoners en deze woningen houden Gelderse dorpen en steden leefbaar.
 • Doorgaande leerlijnen op alle niveaus
  D66 wil dat opleidingen beter op elkaar aansluiten, zodat iemand makkelijk na een mbo-opleiding een hbo-opleiding kan volgen. Maar waarom ook niet andersom? Het moet ook makkelijk zijn voor iemand met een universitaire opleiding om door te stromen naar het mbo om daar praktische ervaring op te doen.
 • Duurzame en gezonde schoolgebouwen
  Een goed klimaat geldt zeker voor scholen. Daarom wil D66 de verduurzaming van schoolgebouwen versneld realiseren.
 • Klimaatneutrale scholen
  D66 wil graag extra prioriteit geven aan het klimaatneutraal maken van scholen. De generatie die nu op school zit is immers de generatie die de gevolgen van klimaatverandering écht mee gaat maken.
 • Deeltijd mbo en hbo voor vluchtelingen
  We willen het experiment om vluchtelingen al in deeltijd een mbo-opleiding te laten volgen tijdens de inburgeringscursus, uitbreiden naar hbo-opleidingen.

 • Doorontwikkeling van technasia
  Technasia kunnen naast gymnasia bestaan voor leerlingen die meer interesse hebben in de exacte vakken. D66 vindt dit een goede zaak en wil kijken of meer steun voor dit type scholen mogelijk en nodig is.
 • Tweetalig onderwijs (ook Duits)
  In de grensregio’s is het beheersen van de Duitse taal minstens zo belangrijk als het Engels. D66 steunt daarom tweetalig onderwijs in Nederlands en Duits, naast Nederlands en Engels dat vaak gebruikelijker is.
 • Onderwijs gericht op ondernemerschap in het voortgezet onderwijs
  Goed ondernemerschap vraagt om een bepaalde manier van denken en een handelsmentaliteit. D66 ziet graag dat deze manier van denken in het voortgezet onderwijs wordt aangeleerd.

Laatst gewijzigd op 2 maart 2019