Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over nieuwe technologie voor mobiliteit

Verkeer en vervoer zijn voor 25 procent verantwoordelijk voor de uitstoot van schadelijke stoffen. D66 wil die uitstoot de komende jaren daarom sterk terugbrengen. Het gebruik van andere technologieën draagt bij aan ons doel om volop in te zetten op een gezond Gelderland. Dit betekent dat wij ruimte en budget reserveren om deze technologieën daadwerkelijk toe te passen.

D66 wil

 • Autonoom vervoer
  D66 wil onderzoek naar de vraag wat nodig is om autonoom vervoer in Gelderland zowel ruimtelijk als financieel mogelijk te maken. Ook steunen we pilots op dit gebied.
 • Waterstofstations
  Ook ten aanzien van waterstofstations wil D66 nu al fysieke en financiële ruimte reserveren om elke regio te kunnen voorzien van waterstofstations.
 • Elektrisch vervoer
  D66 wil onderzoek doen naar de inzet van publieke laadpalen. D66 wil daarnaast dat de provincie een ondersteunende rol vervult om tot een gezamenlijke aanbestedingsmethode te komen, bijvoorbeeld via regionale samenwerkingen. Het doel is daarbij om elektrisch vervoer zoveel mogelijk te stimuleren.
 • De provincie geeft het goede voorbeeld
  Ook hier geeft de provincie het goede voorbeeld: Gedeputeerde Staten gaat emissievrij rijden. Daarnaast wil D66 dat alle overige provinciale voertuigen zo snel mogelijk emissievrij gaan rijden.

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019