Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over mobiliteit

Mensen moeten prettig en snel kunnen reizen in, van en naar Gelderland. Dit vraagt van ons een andere kijk op mobiliteit: minder denken in vervoersmiddelen en meer vanuit de reis. Gemakkelijk overstappen moet de norm worden. Reizigers moeten comfortabel en zonder vertraging hun eindbestemming bereiken. Ook het idee dat nieuwe infrastructuur altijd de oplossing is voor knelpunten, is voor ons niet langer vanzelfsprekend. D66 maakt bij voorstellen voor nieuwe infrastructuur altijd de afweging of het verwachte positieve effect opweegt tegen de verwachte negatieve gevolgen.

 • We zorgen voor een uitgekiende mix van wegen, water, spoor, lightrail, fiets en andere vervoersvormen. We zoeken eerst naar slimme oplossingen die geen impact op landschap, milieu en gezondheid hebben. Alleen in laatste instantie kijken we naar (ingrijpende) infrastructurele oplossingen zoals nieuwe wegen;
 • we kijken of bedrijven kunnen verhuizen naar bedrijventerreinen op OV-, water- en wegenknooppunten;
 • we stimuleren afspraken tussen werknemers en werkgevers over spitsmijden en thuiswerken.

 

D66 wil

 • Samenwerken over de grens
  Voor D66 staat uitbreiden van internationale samenwerking hoog op de agenda. Op het gebied van de verschillende vervoersmiddelen en waterveiligheid zetten we volop in op goede samenwerking met de Duitse autoriteiten.
 • Lelystad Airport pas openen na herindeling luchtruim
  D66 bepleit nadrukkelijk: eerst vaststelling van de Luchtvaartnota 2020-2050, dan herindeling van het luchtruim en pas dan opening Lelystad Airport. De (tijdelijke) lage routes boven Gelderland zijn voor D66 onacceptabel vanwege overlast voor onze inwoners, natuur, gezondheid en veiligheid. Bovendien is onduidelijk hoe lang die tijdelijkheid duurt. Weliswaar zegt de minister tot 2023, maar dat is niet afdwingbaar.
 • Passend doelgroepenvervoer
  D66 wil dat het ‘Verdrag toegankelijkheid voor mensen met een beperking’ een vast onderdeel is van het beleid. Het is niet alleen belangrijk dat er voorzieningen zijn, maar ook dat deze makkelijk vindbaar en bereikbaar zijn. Samen met de gemeenten zorgen we voor passend vervoer om een zorgenvrije reis van A naar B te realiseren.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019