Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over fietsen

Fietsen is duurzamer dan auto of openbaar vervoer en ook nog eens gezond. Daarom hoort het een prominente plek binnen het provinciale mobiliteitsbeleid te hebben. Daarbij valt te denken aan de fiets als toevoeging aan OV en de fiets als plaatsvervanger van de auto. D66 wil goede fietsinfrastructuur. Door als provincie fietsen maximaal te ondersteunen kunnen we het aantal fietsers laten toenemen. Ons doel is om 20% extra gefietste kilometers te realiseren in de provincie, zoals afgesproken in de Tour de Force.

D66 wil

  • Meer snelfietspaden
    D66 wil meer en vooral ook meer doorlopende snelfietspaden in Gelderland. Langs deze paden moeten bovendien voldoende laad- en stallingsplekken voor de elektrische fiets komen.
  • Goede fietsinfrastructuur
    Daarnaast willen we ook op andere manieren ruim baan voor de fiets(er). Dat betekent onder meer fietsbruggen over de Gelderse rivieren, meer en zoveel mogelijk gratis fietsenstallingen, huur- en leenfietsen bij bus- en treinstations en OV-overstappunten.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019