Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over cultuur

Cultuur draagt bij aan de regionale identiteit. Naast andere verbindende factoren als historie, natuur en noaberschap, draagt cultuur bij aan de gezamenlijke identiteit van Gelderlanders. Een identiteit die versterkt wordt door de Gelderse streken. De provincie speelt een informele rol in de culturele verbinding van Gelderlanders. De provincie heeft daarnaast ook een wettelijke taak om de grote, overkoepelende culturele instellingen te ondersteunen. De mate van ondersteuning laat echter ruimte voor eigen invulling.

D66 wil

 • Meer provinciale aandacht voor cultuur
  D66 ziet graag dat de provincie verder kijkt dan de verplichte taken. Juist de laagdrempelige, kleinere culturele instellingen zijn een belangrijke kweekvijver voor talent. De samenhang tussen topinstellingen en hobbyisten verdient meer aandacht vanuit de provincie, de één kan niet zonder de ander.
 • De basisinfrastructuur op orde
  De instellingen met een grote provinciale betekenis – de basisinfrastructuur voor cultuur – zouden zich bezig moeten houden met het creëren en in stand houden van cultuur. Het lobbyen voor meer budget, het aanvragen van subsidies en het doorvoeren van bezuinigingen kosten veel tijd en energie. Die kan beter besteed worden aan het ervaren van cultuur.
 • Cultuur dichter bij scholen
  Cultuureducatie is nu een taak van de gemeente. Elke gemeente heeft de verplichting om cultuureducatie (binnen scholen) mogelijk te maken. D66 ziet ruimte voor de provincie om in overleg te gaan met de gemeenten en deze cultuureducatie op elkaar af te stemmen. De vormen van cultuureducatie waar minder vraag naar is, zou door de provincie centraal georganiseerd kunnen worden.
 • Eenvoudige en transparante regels voor subsidieaanvragen
  De procedures om subsidies aan te vragen moeten op de schop. Ze zijn vaak te laat bekend. Soms zelfs pas na de openstelling voor aanvragen. D66 wil eenvoudige en transparante regels voor de aanvraag van subsidies, waarbij de focus ligt op creativiteit en niet op controle. Juist de verantwoording van subsidies is in veel gevallen te ingewikkeld gemaakt.
 • Meer aandacht voor bibliotheken
  Bibliotheken hebben een belangrijke rol in het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid en in het aanleren van internetwijsheid. Door lezen laagdrempelig te maken, vervullen bibliotheken een rol van onschatbare waarde voor de provincie. Volgens D66 moet de provincie erop toezien dat er geen bibliotheken meer sluiten, zeker niet in de kleine kernen.
 • Nedersaksisch levend houden
  D66 vindt het belangrijk dat het Nedersaksisch onlangs als streektaal is erkend. D66 steunt praktische initiatieven, zoals onze taalcentra, om het Nedersaksisch levend te houden.

Laatst gewijzigd op 2 maart 2019