Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over cultureel erfgoed

Gelderland heeft een schat aan cultuurhistorie, in gewoonten en gebruiken, intellectueel erfgoed, roerend en onroerend goed. Cultureel erfgoed hoort bij de Gelderse identiteit. D66 wil dit cultureel erfgoed behouden voor nu en de toekomst. Door bescherming, en waar nodig herbestemming, van (immaterieel) erfgoed kan het belangrijke Gelderse culturele erfgoed ook voor volgende generaties behouden blijven.

D66 wil

  • Gemeentelijke monumentenlijsten naast elkaar leggen
    Binnen Gelderland zit er groot verschil tussen gemeenten in de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. D66 wil de lijsten van gemeentelijke monumenten naast elkaar te leggen om te kijken of er gebouwen ontbreken die deel uitmaken van het Gelders cultureel erfgoed.Hierna zouden we de volgende twee acties willen voorstellen:
    – gemeenten die minder actief zijn in het onderhouden en benoemen van gemeentelijke monumenten aanspreken op hun verantwoordelijkheid om de structuren te beschermen voor de toekomst;
    – naast beleidsmatige en financiële ondersteuning meer aandacht besteden aan kennis. Eigenaren van monumentale panden hebben vaak behoefte aan kennis over restauratie en onderhoud. De provincie zou deze kennis niet alleen in huis moeten hebben maar ook actiever moeten delen.

Laatst gewijzigd op 2 maart 2019