Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over circulaire economie

D66 kiest vol overtuiging voor een circulaire economie. Die komt er echter niet vanzelf. Het doorbreken van bestaande patronen vraagt om politieke moed. We zien kansen voor onze provincie om vol in te zetten op het circulair maken van de economie. Het duurzamer omgaan met grondstoffen hoeft de economie niet te bijten. Sterker nog, wanneer Gelderse bedrijven voorop lopen, komt dit hun concurrentiepositie juist ten goede.

D66 wil

  • Kijk naar goede voorbeelden in binnen- en buitenland
    Overal ter wereld zijn mensen bezig met de omslag naar een circulaire economie. D66 wil uiteraard gebruikmaken van goede voorbeelden uit binnen- en buitenland voor zover die in Gelderland toepasbaar zijn.
  • De provincie geeft het goede voorbeeld
    D66 gaat uit van een overheid die het goede voorbeeld geeft. Dus: eigen inkoop op basis van de principes van circulaire economie.
  • Hergebruik, recycling en upcycling toepassen in contracten met afvalverwerkers
    D66 is geen voorstander van verbranding of export van afval. Het moet makkelijker en goedkoper worden om afval te hergebruiken. Naast compostering van gft wil D66 vooral inzetten op het verkleinen van afvalstromen en het hergebruiken van afval in plaats van verbranden of exporteren. Een middel dat hiervoor ingezet kan worden is een zogenaamde grondstoffenrotonde.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019