Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over bedrijventerreinen

Veel bedrijfsterreinen verpauperen doordat het onderhoud te wensen over laat. Het is voor gemeenten vaak interessanter om nieuwe bedrijfsterreinen te openen dan bestaande beter te gebruiken. D66 wil de huidige bedrijfsterreinen eerst op orde hebben voordat toestemming komt voor uitbreiding. Dat betekent dat we moeten nadenken over een langetermijnvisie op bedrijventerreinen. Clustering van bedrijven die in de grondstoffenketen met elkaar samenwerken, moet bevorderd worden. Bedrijven die elkaar versterken en aanvullen worden daarin bij elkaar gebracht. Dit stimuleert om rest- en afvalproducten slim en snel te (her)gebruiken.

D66 wil

  • Complementaire bedrijven aan elkaar koppelen
    We stimuleren dat bij herontwikkeling en herverkaveling direct nagedacht wordt over de overgang naar een circulaire economie. Dit willen we realiseren door bedrijven aan elkaar te koppelen die elkaars grondstoffenstromen kunnen benutten. D66 streeft bovendien naar energieneutrale bedrijventerreinen.
  • Ruimte voor circulaire bedrijventerreinen
    D66 wil ondernemers en gemeenten stimuleren bij en belonen voor het realiseren van bedrijfsterreinen die volgens de basisprincipes van circulaire economie werken.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019