Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over algemeen bestuur

Als de samenleving verandert, kan onze democratie niet achterblijven. Mensen hebben behoeften waarin het huidige democratische bestel maar beperkt in voorziet. De overheid is te ingewikkeld geworden; dat geldt ook voor de provincie. Wij willen dat de provincie simpel, slagvaardig en toegankelijk is. Dat vraagt volgens D66 om een daadkrachtige (provinciale) overheid die vrijheid, kansengelijkheid en sociale rechtvaardigheid toekomstbestendig maakt.

D66 wil

 • Heldere en toegankelijke besluitvorming voor iedereen
  Iedereen moet de mogelijkheid hebben om gehoord te worden. Daarom moeten we gebruik maken van nieuwe digitale middelen en meer inzetten op raadplegingen via internet. Een voorbeeld hiervan is het succesvolle burgerforum in Ierland. Deze nieuwe instrumenten koppelen we aan duidelijke regels. Mensen moeten weten wat er met hun inbreng gebeurt om te voorkomen dat ontevredenheid over het traject een politiek geschil op zichzelf wordt.

 

 • Participatie via gelote burgerraden
  Een democratie staat of valt bij betrokkenheid van haar burgers. Vaak zijn het echter dezelfde mensen die actief betrokken zijn bij participatieprocessen. Gelote burgerraden duiken daarom steeds vaker op. Ze zijn een succesvol instrument om te komen tot representatieve adviezen in gevoelige politieke kwesties en als stimulans voor democratische betrokkenheid. D66 pleit daarom voor het experimenteren met gelote burgerraden in de provincie Gelderland.
 • Participatie stimuleren
  Vanuit het initiatief van inwoners zelf zijn er verschillende mogelijkheden, zoals het right to bid en het right to challenge. Het right to bid maakt het mogelijk een bod te doen op vastgoed in eigendom van de provincie (of een gemeente). Zo kan tegen gereduceerd tarief een gebouw of stuk land met een bepaalde waarde voor de gemeenschap, zoals een buurthuis of een sportvoorziening, gekocht of gehuurd worden. Het right to challenge geeft een gemeenschap de mogelijkheid om bepaalde publieke taken over te nemen van de overheid.
 • Doorgaan met de regionale aanpak
  D66 wil de huidige werkwijze van regionale opgaven voortzetten. De provincie blijft zich wat D66 betreft inzetten voor (de uitvoering van) breed gedragen regionale opgaven. Integraliteit en acceptatie zijn hierin essentieel. Mocht blijken dat gaandeweg de energie in het gebied wegebt, dan wordt de financiële inzet vanuit de provincie heroverwogen.
 • Regionale samenwerking stimuleren met democratische controle
  Binnen regio’s werken gemeenten meer en meer samen. Wij vinden dit een goede zaak. De onderlinge regie, afstemming en democratische controle is echter niet altijd zo transparant als zou moeten. D66 wil dat er voldoende aandacht is voor de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden: als er overheidsgeld verdeeld wordt, wil D66 dat gekozen volksvertegenwoordigers daar zeggenschap en controle over hebben.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019