Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten over natuur

Natuur levert voedsel, energie, frisse lucht en schoon water. Natuur helpt het klimaat door hittestress te verminderen en wateroverlast tegen te gaan. Ze helpt de economie door toerisme en omdat bedrijven zich graag vestigen in een groene omgeving. Onze natuur is de basis van ons bestaan en onze welvaart: die basis moeten we koesteren.

D66 wil

 • Natuurgebieden verbinden
  De natuurgebieden moeten over provincie- en landsgrenzen heen worden verbonden, bijvoorbeeld de verbinding van de Veluwe met de provincies Utrecht en Overijssel. Hierover treedt de provincie wat D66 betreft actief in overleg met buurprovincies.
 • Zorgvuldig omgaan met fauna
  Het is nodig om wild te beschermen en te beheren. Daarnaast mag wild benut worden voor consumptie. Een brede maatschappelijke vertegenwoordiging in de Faunabeheereenheid is van belang voor gedragen faunabeheerplannen. Alle partijen moeten meewerken aan uitvoering van deze plannen.
 • Zorgvuldig omgaan met insecten
  Insecten verdwijnen in rap tempo, ook in Gelderland. Dit is problematisch, want insecten vormen een essentiƫle schakel in de natuurlijke voedselketen en de landbouw. D66 wil het natuurlijke leefgebied van insecten, bijvoorbeeld rondom landbouwgrond, in woonwijken en langs wegen, zoveel mogelijk behouden en uitbreiden.
 • Educatie en vrijwilligerscommunities verder uitbouwen
  D66 vindt natuur- en klimaateducatie voor kinderen en volwassenen belangrijk. Dit om bewustwording van het nut en de schoonheid van de natuur te stimuleren en om betrokkenheid te creƫren. Daarnaast vindt D66 vrijwilligers die zich inzetten voor natuur en landschap onmisbaar. Ze ontwikkelen en beheren het landschap, ze inventariseren de natuur en laten jong en oud de natuur beleven. D66 wil fors inzetten op educatie en vrijwilligerscommunities.
 • Natuurbeheerders belonen
  Gelderse groene organisaties en terreineigenaren stellen hun terreinen open voor publiek. Zo kunnen wij genieten van het groene erfgoed en pikken lokale ondernemers een graantje mee. De organisaties die terreinen zoals landgoederen beheren, maar ook agrarische natuurbeheerders, moeten daarvoor beloond worden.

Laatst gewijzigd op 27 februari 2019