Steun ons en help Nederland vooruit

Gelderland is niet te versmaden, met het prachtige rivierenland, het coulissenlandschap van de Achterhoek en de Veluwe met prachtige wandel- en fietsroutes. De Veluwe is de populairste binnenlandse bestemming voor korte vakanties. Daarnaast is onze provincie vermaard om evenementen zoals de Zwarte Cross, de Nijmeegse Vierdaagse en het Fruitcorso in Tiel.  D66 ziet toerisme niet los van economie, natuur, mobiliteit, cultuur en sport. Het is bij uitstek een onderwerp dat een relatie heeft met al deze terreinen. De vrijetijdseconomie is een belangrijke bron van inkomsten. Toerisme kan in krimpgebieden bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Met name in kleine kernen zorgen toeristen er mede voor dat het voorzieningenniveau op peil blijft. Tegelijkertijd zorgt de toeristische sector ook voor druk op ons mooie landschap. Bij nieuwe toeristische ontwikkelingen dient de balans tussen profit en planet dus goed bewaakt te worden.

D66 wil

  • Passend toerisme
    D66 wil niet zuiver streven naar meer toeristen. Wel willen we streven naar het aantrekken van toeristen die passen bij onze provincie en die net als wij onze mooie natuur en cultuur koesteren.
  • Voortzetting van de bestaande regionale profilering
    D66 ziet een passend aanbod per regio. Een aanbod dat we koppelen aan aantrekkelijke verhaallijnen zoals bij de Liberation Route gebeurt. Gemeenten moeten bovendien niet met elkaar concurreren maar de samenwerking blijven zoeken en elkaar versterken. D66 wil dat de provincie regionale campagnes als ‘Gelderland levert je mooie streken’ blijft ondersteunen.
  • Actieve ondersteuning van de sector
    Als er onderzoek nodig is, bijvoorbeeld naar de wensen van specifieke doelgroepen zoals de ‘oudere’ recreant, kan de provincie een ondersteunende rol op zich nemen door het uitzetten en financieren van dit onderzoek.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2019