Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 februari 2010

Schriftelijke vragen klimaatbeleid D66 door alle partijen gesteund

Onlangs presenteerden Gedeputeerde Staten een 'tussenstand' van de uitvoering van het Gelders Klimaatprogramma. Omdat volgens D66
doelstellingen (coalitieakkoord 2007-2011) niet gehaald worden nam D66
het initiatief tot schriftelijke vragen die door alle partijen
meeondertekend zijn!

Gedeputeerde Staten worden hierin gevraagd per onderdeel van het
klimaatbeleid aan te geven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt.
Dit om duidelijk meetbaar te maken wat nu precies de stand van zaken is
omtrent de klimaatdoelen. Het antwoord moet nog volgen.