Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 februari 2010

Riverstone alsnog beschermen

De fracties van D66, SP en GroenLinks in
Provinciale Staten willen het in onbruik geraakte steenfabrieksterrein
RiverStone in Velp alsnog tot beschermd gebied laten verklaren.
Ze dienen binnenkort tijdens de Statenvergadering een
initiatiefvoorstel (of een motie) in met het doel die bescherming te
bereiken. Genoemde fracties willen dat het terrein weer tot de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gaat behoren. Doel van partijen is
daarmee 'ongewenste ontwikkelingen' op het terrein tegen te gaan.

D66-fractievoorziter
Martijn Leisink: "Je zou ermee kunnen voorkomen dat er bijvoorbeeld
over een paar jaar een hotel wordt gebouwd."

Provinciale
Staten hebben het gebied een halfjaar geleden buiten de EHS geplaatst.
"Het voornaamste argument was toen dat er beloften gedaan waren aan de
ontwikkelaar en dat het bestuurlijk onbehoorlijk zou zijn om daar als
provincie op terug te komen", aldus Leisink.

Dat argument is
volgens de drie fracties vervallen nu de ontwikkelplannen gesneuveld
zijn; de gemeenteraad van Rheden wees dinsdag de bouw van woningen op
het terrein RiverStone af. Terugplaatsen in de EHS is dus een logisch
verhaal, redeneren de drie.

Leisink denkt dat de plannen van
terreineigenaar Michiel Zwagerman om binnen de huidige bestemming
industriƫle activiteiten te ontplooien niet in gevaar komen als het
terrein weer in de EHS valt.

Uit: gelderlander.nl