Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 juni 2017

Regiobestuur zoekt voorzitter en algemeen bestuurslid

vacature

Door het vertrek van Kees Telder en Kristie Lamers in juni zijn er twee vacatures in het regiobestuur ontstaan, namelijk die van voorzitter en van algemeen bestuurslid met de portefeuille campagne en communicatie. Het regiobestuur vergadert maandelijks en organiseert ten minste twee Algemene Regiovergaderingen en een Regiocongres per jaar. Andere activiteiten/taken van de regio: Masterclasses, nieuwjaarsborrel, regio 100+ dag, ondersteuning van afdelingen en bemiddelings/coachingstrajecten. De komende periode zal de voorbereiding voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 een belangrijk thema zijn. Voor meer algemene informatie over het regiobestuur of specifiek over deze functies kunt u contact opnemen met interim-voorzitter Ashley Karsemeijer via mail of via 06-15237741.

Voorzitter

De voorzitter is actief (geweest) binnen D66, kent de partij goed en beschikt over communicatief talent en een breed maatschappelijk netwerk. Hij* is een ervaren en stevig bestuurder, met het vermogen zijn netwerkgerichtheid te gebruiken ten voordele van de partij. De voorzitter koerst met zijn medebestuursleden richting een veerkrachtig en weerbaar bestuur waarin het gedachtegoed is verankerd. Met betrokkenheid en belangstelling stuurt hij naar de beste resultaten. Als inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan de regio te geven en leden aan haar te binden. Hij stuurt het bestuur en de regio krachtig aan, is politiek sensitief en zorgt voor optimale samenwerking met de verschillende actoren. Als interne en externe vertegenwoordiger van de regio geeft hij leiding aan de regio.
Gemiddeld kost de functie van voorzitter ongeveer 6-8 uur per week met uitschieters richting de Provinciale Statenverkiezingen. Daarnaast wordt van de voorzitter verwacht dat hij tot na de Provinciale Statenverkiezingen aanblijft om continuïteit en kwaliteit van de processen te waarborgen.

Algemeen bestuurslid, campagne en communicatie

Het bestuurslid campagne & communicatie beschikt over organisatorisch talent. Hij heeft aantoonbare ervaring of affiniteit met communicatie en marketing, is creatief en heeft bestuurlijke ervaring. Voor vrijwel elke activiteit is publiciteit noodzakelijk. Het bestuurslid is de schakel in de interne en externe communicatieketen. Hij draagt zorg voor de (permanente) campagne. Te denken valt aan: doelgroepenonderzoek, social media, websites, miniadvertenties, lokale televisie, vrije publiciteit, plaatselijk publicatieborden, nieuwsbrief, enz. Daarnaast is het bestuurslid verantwoordelijk voor de bustour rond verkiezingen en ‘in gesprek met’-acties. De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van de reeds in gang gezette ontwikkelingen zoals het ontwikkelen van een permanente campagne.
Gemiddeld kost de functie van bestuurslid campagne & communicatie ongeveer 4 uur per week, met richting de Provinciale Statenverkiezingen pieken.

*waar “hij” staat wordt “hij of zij” bedoeld.

Hoe kan ik mij kandidaat stellen?

U kunt uw interesse kenbaar maken door uiterlijk 20 september voor 20:00 uur een email te sturen met uw naam en lidnummer naar verkiezingscommissie@d66gelderland.nl of te bellen naar de verkiezingscommissie (Geert Makkink, 06-54970661), ook voor vragen omtrent de procedure.
Op de ARV van 21 september krijgt elke kandidaat maximaal 3 minuten de gelegenheid om de kandidatuur toe te lichten. Dit kan aan de hand van een powerpointpresentatie. Deze dient u uiterlijk 20 september aan de verkiezingscommissie te mailen, zodat gecontroleerd kan worden of de presentatie het doet. Anders kunt u de presentatie (op eigen risico) op een USB-stick meenemen.
Wilt u zich kandidaat stellen maar bent u niet op de ARV aanwezig? Geen probleem, u kunt een tekst aanleveren of een powerpointpresentie mailen. Geef dit wel tijdig door aan de verkiezingscommissie.
Op de ARV zal gestemd worden.