Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 juli 2018

Provincie neemt regie op windmolens

Provinciale Staten nam op 4 juli de motie Duurzame Corridors 2.0 aan, ingediend door D66 Statenlid Stan Hellegers. Inzet: gemeenten samen laten werken aan grootschalige duurzame wind- en zonneparken realiseren langs hoofdinfrastructuur. Daarmee komt een energieneutraal Gelderland een stap dichterbij.

De energietransitie is nodig vanwege klimaatverandering maar biedt ook veel werkgelegenheid, onafhankelijkheid van oliestaten met dubieuze reputaties, en toekomstbestendige en decentrale energieopwekking. Voor Stan Hellegers, D66-Statenlid, is de energietransitie dan ook een belangrijke opdracht voor Gelderland waar veel Gelderlanders zich achter scharen. “Er is nu al veel enthousiasme voor duurzame energie in Gelderland. Veel inwoners isoleren hun huizen, leggen zonnepanelen op hun daken en zijn bewust bezig met vermindering van stroomverbruik.” Het eerder vastgestelde klimaatinitiatief, van D66-collega Antoon Kanis, legt de lat hoog voor Gelderland. 55% minder CO2 uitstoot in 2030. “Dat is ook nodig. Bovendien: hoe eerder we grote stappen maken hoe minder schade we hebben aan het klimaat”, aldus Hellegers.

Regierol

‘Waar komen wind- en zonneparken?’ blijkt volgens onderzoek van het Gelders Energie Akkoord een vraag die breed leeft bij gemeentebesturen. Gemeenten blijken het aanwijzen van locaties voor wind en zon lastig te vinden. Daardoor blijven initiatieven op de plank liggen. Volgens Hellegers speelt dit al jaren: “De tijd is rijp om als provincie regie te nemen en gemeenten te ondersteunen in dit, maatschappelijk gevoelige, vraagstuk. Dreigen met inpassingsplannen – waarin de provincie locaties oplegt – is niet genoeg. We zullen alle partijen om tafel moeten krijgen om actief locaties te ontwikkelen.”

Participatie

Een belangrijk element in de motie was het creëren van draagvlak door de omgeving te laten delen in de winsten. Door mee te denken, mee te investeren én te profiteren worden wind en zon aantrekkelijk voor de samenleving. D66 wil gemeenten hierbij ondersteunen en vraagt Gedeputeerde Staten om gebiedsprocessen op gang brengen en iedereen, van inwoner tot ontwikkelaar, om tafel te krijgen. “Ruimte maken voor verandering is nooit makkelijk, daarom moet je alle partijen om tafel krijgen om tot het beste resultaat te komen.”