Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 december 2018

Provinciale Staten stelt actualisatie Omgevingsvisie en –verordening vast

Tijdens de Statenvergadering van 19 december stelde Provinciale Staten de nieuwe Omgevingsvisie en –verordening vast. D66-Statenlid Stan Hellegers vroeg tijdens de behandeling aandacht voor (provincie)grensoverschrijdende natuur. Een amendement van zijn hand daarover, werd aangenomen.

 

Aan de Omgevingsvisie is een langdurig proces vooraf gegaan. Hierbij zijn ook de inwoners van Gelderland betrokken. Al had dat wat Hellegers best intensiever gemogen, is hij hier wel blij mee. ‘Inwoners maken zich zorgen om het klimaat, hun leefomgeving. Om de toekomst en gezondheid van hun kinderen. Niet onterecht. Het dagelijks nieuws leert ons dat er nog veel te doen valt. De Omgevingsvisie is het resultaat van wat er leeft in Gelderland. Gelderse inwoners, bedrijven, overheden en organisaties werken dagelijks aan die omgeving.’

Robuuste verbindingen

Duurzaamheid en gezondheid zijn dé thema’s van de visie. ‘D66 is blij met die aandacht, het zijn ook voor ons heel belangrijke thema’s.’ Hellegers ziet wel ruimte voor verbetering. ‘Flora en fauna stoppen niet bij de provinciegrenzen, wel bij autowegen. Robuuste verbindingen tussen belangrijke natuurgebieden zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug maken de Gelderse flora en fauna sterker en rijker. Verbonden natuur is goede natuur en sterke natuur.’ Hellegers diende een amendement in, samen met CU, PvdA, GL, SP en PvdD, om te onderstrepen dat natuur(ontwikkeling) niet bij de provinciegrens moet ophouden. Dit amendement werd met grote meerderheid door Provinciale Staten aangenomen.

 

Uitwerking

Met het vaststellen van de actualisatie van de Omgevingsvisie is het werk natuurlijk nog niet gedaan, constateert Hellegers. Het begint daarmee eigenlijk pas. ‘Het Gelderland uit de visie bereiken we alleen als we als provincie duidelijk zijn over wat we willen. Vandaag geven we de juiste richting aan. De komende twee jaar volgt de uitwerking in de omgevingsverordening en beleidsprogramma’s. Alleen met stevige stappen en durf komen we tot de geschetste toekomst. D66 blijft hierbij onverminderd inzetten op een stevig klimaatprogramma en een gezonde leefomgeving.’