Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 november 2018

Provinciale Staten akkoord met Muziekhuis van het Oosten

Het Gelders Orkest

Tijdens de Statenvergadering van 14 november ging Provinciale Staten akkoord met de oprichting van het Muziekhuis van het Oosten. De fusie tussen Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten moet per 1 september 2019 zijn afgerond. De provincie Gelderland draagt jaarlijks bijna 1 miljoen euro bij. D66-Statenlid Céline Blom blikte tijdens de behandeling van het voorstel terug en vooruit.

‘Het was geen eenvoudig proces. Als het aan D66 had gelegen was het ook niet nodig geweest’, begint Blom. ‘Maar de realiteit is dat de toenmalig minister besloot om het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen. Daarmee stond vast dat er één symfonische orkestvoorziening moest komen in Oost Nederland. Dat is een realiteit die we te accepteren hebben. D66 had voor het Gelders orkest gewenst dat het zelfstandig verder kon. Maar we zijn ook een constructieve en toekomstgerichte partij die met die nieuwe werkelijkheid omgaat.’

Trots en vertrouwen

Vanaf 2016 zijn het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest langzaam naar elkaar toegegroeid en meer vervlochten geraakt. Blom hierover: ‘Als ik het vanaf 2016 gelopen proces beschouw, komen twee woorden bij me boven: trots en vertrouwen. Trots dat Het Gelders Orkest en Het Orkest van het Oosten in korte tijd van een gearrangeerd huwelijk een warme relatie hebben gemaakt. Dit zorgt voor vertrouwen voor de toekomst. Zeker omdat rapporten van de Raad voor Cultuur en adviesbureau Berenschot dit vertrouwen ook uitspreken. De randvoorwaarden en uitgangspositie voor een succesvol Muziekhuis van het Oosten zijn er.’

Geen pilot

De Raad voor Cultuur ziet de komende periode als een pilot. Blom wil hier niet van spreken. ‘We willen geen onzekerheid zaaien. D66 hecht er waarde aan om vertrouwen uit te spreken. Uiteraard blijven wij de situatie volgen. Maar dit moet volgens ons niet ontaarden in een voortdurende discussie over de toekomst. D66 omarmt de positieve insteek die Het Gelders Orkest voortdurend heeft gehad en omarmt het uiteindelijke resultaat.’