Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 juni 2021

Oogst zon en wind en zaai nieuwe natuur

In Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Dit gebeurt in een landelijk dekkend programma van 30 regio’s. Binnen de provincie Gelderland zijn er 6 RESsen en elke regio is nu bezig met de ontwerpbesluiten. Voor D66 is het aspect van de groene omgeving, waarin we zon en windenergie met elkaar opwekken van het grootste belang.

Vandaag liggen de ontwerpbesluiten van de regio’s Arnhem-Nijmegen, Foodvalley, Noord Veluwe en Rivierenland voor in de Staten. D66 wil het doel energieneutraal Gelderland in 2030 stap voor stap gaan halen. “Wij doen dit samen met alle regio’s en elk jaar moet er weer een stap bij. Met wat meer of minder windenergie, met wat meer of minder zonnepanelen op daken, maar wel gestaag, voortploegend in de zon of zeilend met de wind in de rug.” We moeten zoveel mogelijk opwekken met elkaar en besparen waar mogelijk. Al deze stappen moeten zicht geven op 2050, waar we niet meer afhankelijk zijn van uitputtende grondstoffen en we volledig draaien op schone duurzame energie.

D66 ziet ook nieuwe kansen rondom innovatie en decentrale opslag. Er komen steeds meer verbindingen en landelijk hebben we al een netwerk van kabels in de grond, ooit aangelegd om onze ijskast, televisie en gloeilampen op aan te sluiten. In heel Gelderland zijn we nu aan het upgraden en uitbreiden, maar dat zorgt er ook voor dat de exponentiële groei van het aanbod aan elektriciteit niet bijgehouden kan worden. Veel opwek in Gelderland vindt decentraal plaats, dit vraagt om een extra stap en een nieuw plan. Een plan waar met innovatief vermogen wordt nagedacht over decentrale opslag, zodat inwoners zelf mee kunnen doen aan de energietransitie en de energievoorraad tastbaar wordt. Naast dat zijn er ook slimme studenten en professoren die werken aan alternatieve systemen, los van het kabelnetwerk. “Een voorbeeld is een gebouw op de campus van TU Delft, dat geheel op gelijkstroom is aangelegd in plaats van de reguliere wisselstroom. Hier is een omvormer niet meer nodig. Dat vraagt om uitbreiding, testen en opschalen, ook in Gelderland.”

Om hier ruimte aan te bieden en deze innovaties en decentrale inventiviteit een kans te geven diende Rita Braam (D66) en René Westra (VVD) samen een motie in over het belang van decentrale netwerken. Hierbij wordt de provincie opgeroepen om relevante partijen te verbinden en decentrale opslag te ondersteunen. Het is voor D66 een no-go om te stoppen op 70% van het productievermogen bij zon en wind opwek en daarmee wieken stil te zetten en panelen af te schakelen. Wat we kúnnen opwekken, moeten we ook gebruiken of opslaan, desnoods lokaal en decentraal. “Oogst zon en wind en zaai nieuwe natuur, aldus Braam”.