Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2009

Nieuwe Ledendag met Jan Terlouw

Succesvolle bijeenkomst met nieuwe leden

Op vrijdag 27 november waren alle (nieuwe) Gelderse D66-leden, die sinds 1 september 2008 lid zijn geworden uitgenodigd in het provinciehuis aan de Markt in Arnhem. De nieuwe leden werden ontvangen door Martijn Leisink, fractievoorzitter en enig Statenlid van D66 en Bob Roelofs, griffier van Provinciale Staten en ook lid van D66. Als eerste stond een rondleiding door het Huis der Provincie op het programma. Zo op het eerste gezicht zie je misschien niet de bijzondere waarde van het wat zakelijk ogende gebouw, dat in 1954 officieel in gebruik is genomen, maar met de vele bijzonderheden die Bob Roelofs, die tevens historicus is, erbij kan vertellen, gaat het gebouw leven en beseft de toeschouwer dat men zich echt in een bijzonder monument bevindt. Na de rondleiding kwamen alle leden bijeen in de Wijsmanzaal, ook een geheel in de stijl van het gbouw nieuw ingerichte vergaderzaal.

Pierre Cuypers statenlid van 2000 tot 2007, lijsttrekker voor Lingewaard, vertelde in het kort iets over de geschiedenis en het ontstaan van de provincies. Zijn verhaal ging van Philips II, koning van Spanje in de 16e eeuw, via het uitroepen van de Republiek der Zeven Provincien in 1648, waarin het hertogdom Gelre een prominente plaats had, naar de huidige provincie Gelderland. Was de taak van de provincie in de eerste helft van de 20e eeuw niet erg omvangrijk, sinds de jaren 60 is daar verandering in gekomen.

Martijn Leisink fractievoorzitter gaf aan dat het binnen de politieke circel vaak om de macht gaat. Dat je compromissen moet sluiten op punten die jouw kiezers aanspraken. Martijn ging ook in op zijn eigen rol in de provinciale politieke arena. De agenda van de provincie is goed gevuld, maar Martijn benadrukte dat hij volksvertegenwoordiger is en dat hij wil horen van de leden waar hij zijn aandacht op moet richten. De leden zijn de oren en ogen in Gelderland. Hij riep de mensen op zaken bij hem te melden en aan te kaarten. D66 gaat uit van de kracht van mensen. Wacht niet tot anderen iets doen, maar neem zelf initiatief.

Jan Terlouw sloot de rij en liet zich in zijn woorden tot de nieuwe leden inspireren door zijn lange lidmaatschap van D66. Dit werd aangevuld met zijn ervaring in tal van politieke functies die hij namens D66 heeft vervuld.

Daarnaast gaf hij aan dat de aarde rijk is aan grondstoffen maar dat de voorraden eindig zijn en zelfs schaars kunnen worden. Maar het goeie nieuws is dat zolang de zon niet opgebrand is er een overvloed aan energie zal zijn. De zon schijnt iedere 40 minuten zoveel energie naar de aarde dat de hele mensheid daar een jaar lang voldoende aan kan hebben. Hij hoeft alleen hanteerbaar te worden gemaakt.

Dit vergt een economische dus politieke inspanning. Als we duurzame energie willen gebruiken dan is dat vooralsnog duurder. Het is echter betaalbaar, het is zelfs veel goedkoper dan dat we straks de gevolgen van de klimaatverandering moeten bestrijden.

Maar het vergt wel een majeure inspanning. Een economische dus politieke inspanning. Het klimaat en energieprobleem is vooral politiek van aard. Waarom is het vooral een politiek probleem? Het sleutelwoord is marktwerking. De essentie van het beleid is dat aan de markt wordt overgelaten om het probleem op te lossen.

De markt heeft daarvoor de middelen, kapitaal, investeringen, innovatiekracht etc.

Maar zo simpel is het niet. De markt moet het ook willen. En de markt heeft zijn eigen belangen. De markt handelt nu eenmaal niet uit nobele maatschappelijke motieven. De markt, het bedrijfsleven, werkt voor gewin op korte termijn op zijn best middellange termijn. Wie kan de marktwerking in andere banen leiden? De overheid, want die heeft de macht om regels te stellen en de overheid heeft de verantwoordelijkheid voor de aardbol op lange termijn. Hij riep de overheid op zijn verantwoordelijkheid (terug) te nemen. Reguleer de markt!

Vervolgens werd iedereen uitgenodigd nog iets te drinken en de discussie onderling voort te zetten. Na het ervaren van zoveel geestverwantschap ging men voldaan naar huis.

Sabine Andeweg

Fractiemedewerker