Steun ons en help Nederland vooruit

Het Regiobestuur

taken en activiteiten

Het regiobestuur is het organisatorisch hart van D66 Gelderland. De taken van het regiobestuur zijn bijvoorbeeld ondersteuning van afdelingsbesturen bij de uitvoering van hun werkzaamheden en ondersteuning van leden die een nieuwe afdeling willen beginnen.

Heeft u vragen over het regiobestuur? Mail ze naar secretaris@d66gelderland.nl.

Het regiobestuur brengt de gebieden in kaart waar geen D66-afdeling is. Deze gebieden worden waar nodig toegewezen aan andere afdelingen in de regio. Ook is het bestuur de spil in de communicatie met regionale leden en andere partijorganen, en betrekt het nieuwe leden actief bij de politiek-inhoudelijke en organisatorische activiteiten.

Regiovergaderingen

Het bestuur organiseert de regiovergaderingen en is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en begroting die tijdens de vergadering door de leden worden vastgesteld. Het bestuur zorgt voor de kandidaatstellings- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de regio. Deze verkiezingen vinden plaats tijdens de regiovergaderingen. Ook is het de taak van het bestuur om te zorgen voor de uitvoering van besluiten die door de regiovergadering zijn genomen.

Regiocongressen

D66 Gelderland organiseert regelmatig regiocongressen voor haar leden. Regiocongressen worden via Actueel op deze site aangekondigd en staan bovendien vermeld in de agenda.

Campagne

Het bestuur heeft een belangrijke rol in de campagne, met verantwoordelijkheid voor:

  • het opstellen van een programmacommissie
  • het vaststellen van het verkiezingsprogramma
  • het organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor Provinciale Staten

Politiek

Politiek gezien heeft het bestuur een ondersteunende rol. Het bestuur bewaakt de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzes. Ondersteuning van de Statenfractie wordt bevorderd waar nodig. Het bestuur heeft regelmatig contact met de Statenfractie. Het bestuur is verder verantwoordelijk voor de organisatie van debatavonden over politiek-inhoudelijke onderwerpen, Algemene Regiovergaderingen (ARV’s ) en het opstellen en laten vaststellen van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.