Steun ons en help Nederland vooruit

Michiel Scheffer

Fractievoorzitter

57 jaar

Nijmegen

Michiel Scheffer is  lid van D66 sinds 1982 en heeft een groot aantal functies in de partij vervuld. Lokaal was hij bestuurder van de afdelingen Brussel, Amsterdam-Oost en Nijmegen en van de regio Utrecht. Ook was hij als voorzitter van de Landelijke Programmacommissie auteur van de verkiezingsprogramma’s in 1998 en 2002. Hij was lid van het bestuur van de Bestuurdersvereniging van D66. In Statenperiode van 2011-2015 was hij ook al fractievoorzitter. 

Al ruim 25 jaar ben ik als ondernemer nauw betrokken bij ondernemingen en organisaties. Ook ik heb de regeldruk ervaren die ontstaat door bestuurlijke drukte en de onvoorspelbaarheid van het bestuur door de politieke waan van de dag. D66 vindt het belangrijk dat burgers en bedrijven kunnen rekenen op een goed en luisterend bestuur voor de grote uitdagingen. Ook snelheid en betrouwbaarheid in de afgifte van eenvoudige subsidies en vergunningen vindt D66 belangrijk. Dat vereist sterke gemeenten, minder bestuurlijke drukte en een landsdeel Oost dat sterk in Den Haag en Europa kan staan.”, aldus Michiel Scheffer.

Tot zijn installatie als gedeputeerde in 2015 was Scheffer Senior Associated Consultant bij Berenschot in Utrecht. In die functie was hij actief op het gebied van strategie, innovatie en financiering.

Andere werkzaamheden voerde hij uit als directeur-grootaandeelhouder van Noeton BV (ontwikkeling van hoogwaardige textielmaterialen) en Polisema (investeerder in innovatieve ondernemingen). Hij was tot voor kort parttime-lector aan de Saxion Hogeschool in Enschede en gasthoogleraar aan de Hochschule Rhein-Waal in Kleve.

Scheffer  heeft sociale geografie in Utrecht gestudeerd en is gepromoveerd op globalisering en industriële herstructurering. Tot 2000 was hij werkzaam als adjunct-directeur voor de ondernemersorganisatie voor mode, interieur en textiel (nu Modint).

Volg hier het blog van Michiel Scheffer.

Vermelding nevenfuncties via Provinciale Staten Gelderland.

 

Meer van Michiel Scheffer