Steun ons en help Nederland vooruit

Lucia van Milaan (1963) is sinds maart 2011 Statenlid voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland. Eerder was zij al actief als raadscommissielid ruimte & sociaal en als afdelingsvoorzitter van D66 Berkelland en sinds 2014 als bestuurslid van de landelijke thema afdeling Zorg & Welzijn.

“Ik kies voor D66 vanuit de speerpunten ‘betrokkenheid’, ‘vertrouwen op de kracht van mensen’ en ‘minder bureaucratie’. D66 benadert de burger als een individu die eigen keuze kan maken.”

“De afgelopen jaren heb ik mij intensief ingezet binnen Gelderland en als geboren Gelderse een nog grotere waardering voor deze provincie gekregen. Een waardering in de meest brede zin zoals voor de dynamiek van de zeven verschillende regio’s, de diversiteit qua inwoners, cultuurbeleving, opgroeien en weidsheid van mooie natuurgebieden. Door deze ervaringen is de politiek op zowel landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau nog meer gaan leven. De standpunten van D66 passen bij mij en mijn manier om een positieve bijdrage te leveren aan een gezond Gelderland.”

Lucia is ondernemer in de zorg, welzijn en onderwijs. Ze is zeer bekend met alle (bureaucratische) zorgregels en streeft naar vereenvoudiging. Vanuit haar ervaringen is zij politiek betrokken geraakt op zowel landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Lucia woont in Neede, Berkelland. Ze is gehuwd en ze is moeder van vijf kinderen. In haar vrije tijd is ze imker.


Contactpersoon voor

Onderwerpen: Wonen, zorg en welzijn, algemeen/openbaar bestuur, bestuurlijke samenwerking
Commissies: Algemeen bestuur en Financiën (ABF), Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) en Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC)
Gemeenten: Berkelland, Brummen, Epe, Lochem, Oost-Gelre, Voorst, Zutphen

Contact

Bel 06 – 233 35 558
Mail lucia.van.milaan@d66gelderland.nl
Twitter
| LinkedIn
Gelderland.nl/vanmilaan

Nevenfuncties

Zelfstandig ondernemer Van Milaan Scholing & Advies (VMSA)
Voorzitter raad van toezicht Amare Zorg
Voorzitter raad van commissarissen Trajectvol
Voorzitter raad van commissarissen Zorggroep Kans
Lid Ledenraad Salland Zorgverzekeringen
Lid Redactieraad Tijdschrift voor Verzorgenden (TvV)
Bestuurslid D66 thema-afdeling Zorg en Welzijn

Meer van Lucia van Milaan
Ik kies voor D66 vanuit de speerpunten ‘betrokkenheid’, ‘vertrouwen op de kracht van mensen’ en ‘minder bureaucratie’. D66 benadert de burger als een individu die eigen keuze kan maken.
- Lucia van Milaan