Steun ons en help Nederland vooruit

Karin Visser is sinds mei 2019 statenlid voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland. Zij is tevens de secretaris van de D66 Gelderland fractie. Zij is woordvoerder op fiets, ov, energie, klimaat en inclusiviteit.

In haar werkzame leven is zij directeur-bestuurder van CKE, het huis voor amateurkunst en cultuureducatie in Eindhoven. “Een fantastische uitdaging waarin ik elke inwoner van de stad de mogelijkheid wil geven om in aanraking te komen met kunst en cultuur. Want kunst en cultuur verrijkt, verbindt, verzacht, vernieuwt en verblijdt.”

Ook als kandidaat Statenlid namens D66 zet ik mij in voor mijn idealen. Maar dan in de veelzijdige provincie Gelderland waar ik met veel plezier woon. Onze democratie is geen vanzelfsprekendheid. Kijk naar landen om ons heen waar machtige mannen de scepter zwaaien en hun positie tegen elke prijs willen behouden. Voor het behoud van onze vrijheid en democratie wil ik mij inzetten. Niet dat ik in mijn eentje de wereld kan veranderen, maar wij samen kunnen wel het verschil maken. In Gelderland wil ik dat inwoners mee kunnen praten over voor hen belangrijke veranderingen in hun leefomgeving.

In het verleden heb ik verschillende functies bekleed in het MBO, HBO en WO en momenteel ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Gelderse VO scholengemeenschap Quadraam. Voor mij is de belangrijkste uitdaging in het onderwijs de aansluiting bij de arbeidsmarkt. Denk alleen al aan de vakmensen die de energietransitie mogelijk moeten maken. Ook hier wil ik mij als Statenlid namens
D66 hard voor maken.

 


Motivatie voor D66:

Bij D66 geldt dat het glas altijd halfvol is. Een positieve partij met idealen en praktische oplossingen.

Neem nou het klimaat. Wij zien dit als de belangrijkste uitdaging voor nu en de toekomst, maar ook als een kans. Wij lopen hier niet voor weg, maar komen met oplossingsrichtingen waar iedereen telt en iedereen aan mee kan doen.

 


Contactpersoon voor

Portefeuilles: fiets, ov, energie, klimaat en inclusiviteit.

Contact

Mail karin.visser@d66gelderland.nl

Nevenfuncties

  • Lid van de RvT Quadraam
  • Directeur Centrum voor de Kunsten Eindhoven
Meer van Karin Visser
Durf te leven. Durf te kiezen!