Steun ons en help Nederland vooruit

Céline Blom is sinds maart 2015 Statenlid en nu fractievoorzitter voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland. Ze is woordvoerder op onderwijs & arbeidsmarkt, regionale economie, cultuur, sport, toerisme & recreatie, leefbaarheid en gebiedsopgaven.

Zij woont in Apeldoorn, waar ze geniet van de mooie bossen, leuke evenementen en goede voorzieningen. Haar kinderen studeren beiden en komen in de weekenden graag thuis voor een gezonde maaltijd, een spelletje en om bij te praten.

Céline is directeur-bestuurder bij Samenwerkingsverband IJssel Berkel.  Dit is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs van 24 schoolbesturen met 96 scholen voor primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland en Bronckhorst. Het totaal aantal leerlingen (bao, sbo en so) bedraagt 13.757.

Voor deze functie was ze actief als directeur, senior beleidsadviseur en vrijwilliger bij diverse maatschappelijke organisaties en verenigingen in onderwijs en welzijn. Daarnaast is Céline lid van de Raad van Toezicht van de Donnerschool.

 


Motivatie voor D66:

“Ik wil graag het verschil maken en daarbij niet kijken naar ras, religie, sociale/culturele achtergrond of leeftijd, maar geloven in de kracht van mensen. D66 staat voor deze grondhouding. Samen zetten we ons in voor een Nederland waar iedereen kan zijn wie hij is.”

Als geboren en getogen Gelderlandse is Céline altijd weer onder de indruk van de diversiteit die deze mooie provincie biedt. Die geeft letterlijk en figuurlijk ruimte: ruimte om met mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden in gesprek te gaan. Kunst, cultuur en erfgoed houden ons daarbij een spiegel voor en helpen ons tolerant te zijn en na te denken over de betekenis van ons handelen voor de toekomst van onze kinderen.

D66 is de partij voor de toekomst met zorg voor het klimaat. Om ervoor te zorgen dat we voldoende vakmensen hebben die bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen, huizen isoleren en warmtepompen installeren, investeert D66 Gelderland in onderwijs dat aansluit bij de klimaatopgaven.

In de afgelopen periode heeft de combinatie van woordvoering op zowel cultuur en erfgoed, als toerisme, recreatie en sport maakt het mogelijk gemaakt verbindingen te leggen tussen de waardevolle schatten die de provincie rijk is: cultureel erfgoed, mooie sportevenementen trekken mensen uit andere gebieden aan die graag in onze mooie provincie willen verblijven en recreëren We mogen trots zijn op Gelderland!

 


Contactpersoon voor

Portefeuille: Cultuur, economie, onderwijs, sport, toerisme en recreatie, leefbaarheid en gebiedsopgave.

Contact

Mail celine.blom@d66gelderland.nl
Twitter | LinkedIn | Facebook
Gelderland.nl/blom

Nevenfuncties

Directeur-bestuurder bij Samenwerkingsverband IJssel Berkel

Lid Raad van Toezicht Donnerschool

Meer van Céline Blom
Mens durf te leven
- Dirk Witte