Steun ons en help Nederland vooruit

Céline Blom

Statenlid (vice-fractievoorzitter)

46 jaar

Barneveld

Céline Blom (1972) is sinds maart 2015 Statenlid en vicefractievoorzitter voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland. Zij woont in Barneveld van waaruit ze zich inzet om het D66-geluid ook in landelijke gebieden te laten horen.

“Ik wil graag het verschil maken en daarbij niet kijken naar ras, religie, sociale/culturele achtergrond of leeftijd, maar geloven in de kracht van mensen. Bij deze aspecten past een partij als D66 precies. Samen zetten we ons in voor een Nederland waar iedereen kan zijn wie hij is.”

Als geboren en getogen Gelderlandse ben ik altijd weer onder de indruk van de diversiteit die deze mooie provincie biedt. Die geeft letterlijk en figuurlijk ruimte: ruimte om met mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden in gesprek te gaan.
Kunst, cultuur en erfgoed houden ons daarbij een spiegel voor en helpen ons tolerant te zijn en na te denken over de betekenis van ons handelen voor de toekomst van onze kinderen. De provincie moet zich daarom inzetten voor hoogwaardige culturele voorzieningen zowel in de steden als in de dorpen.
De combinatie van woordvoering op zowel cultuur en erfgoed, als toerisme, recreatie en sport maakt het mogelijk verbindingen te leggen tussen de waardevolle schatten die de provincie rijk is: cultureel erfgoed, mooie sportevenementen trekken mensen uit andere gebieden aan die graag in onze mooie provincie willen verblijven en recreëren We mogen trots zijn op Gelderland!

Céline is werkzaam als programmaleider Professionele School Organisatie bij de VO-raad. Dit is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. Voor deze functie was ze actief als bestuurder, directeur, manager en vrijwilliger bij diverse maatschappelijke organisaties en verenigingen in onderwijs en welzijn.
Céline is trotse moeder van twee tieners. In haar vrije tijd is ze te vinden langs het hockeyveld, op de waterpolotribune en hardlopend door de buitengebieden. Verder ontspant ze zich graag in het theater.


Contactpersoon voor

Onderwerpen: Cultuur, erfgoed, onderwijs, sport, toerisme en recreatie
Commissies: Economie, Energie en Milieu (EEM) en Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC)
Gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Scherpenzeel

Contact

Mail celine.blom@d66gelderland.nl
Twitter | LinkedIn | Facebook
Gelderland.nl/blom

Nevenfuncties

Programmaleider Professionele School Organisatie bij de VO-Raad

Meer van Céline Blom
Ik wil graag het verschil maken en daarbij niet kijken naar ras, religie, sociale/culturele achtergrond of leeftijd, maar geloven in de kracht van mensen. Bij deze aspecten past een partij als D66 precies. Samen zetten we ons in voor een Nederland waar iedereen kan zijn wie hij is.
- Céline Blom