Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 april 2022

Meld je aan voor het regiobestuur!

In verband met het aflopen van twee bestuursperiodes zijn we op zoek naar nieuwe enthoustelingen die graag het regiobestuur willen versterken.

Op 12 juni 2022 lopen er twee bestuurstermijnen af, die van voorzitter Tienke van der Werf en van algemeen bestuurslid Saskia Michaela Stoffelsen. Tienke heeft aangegeven herverkiesbaar te zijn. Zij wil de positieve lijn die het regiobestuur heeft ingezet graag een vervolg geven en zich volop inzetten voor de aankomende PS verkiezingen.

Saskia maakt een andere keuze en is niet herverkiesbaar. Zij heeft de afgelopen jaren binnen het regiobestuur vol overgave inhoud gegeven aan de portefeuille politiek secretaris. Mede door haar inzet zijn de lijnen met de PS fractie kort en weten fractie en regiobestuur elkaar goed te vinden. Het regiobestuur bedankt Saskia voor haar serieuze en betrokken bijdrage.

Door de afloop van deze bestuurstermijnen kunnen geïnteresseerde Gelderse D66-ers zich verkiesbaar stellen voor de functie voorzitter of als algemeen bestuurslid van D66 Gelderland. Binnen het regiobestuur worden de portefeuilles onderling verdeeld onder de algemeen bestuursleden.

Profiel

Er zijn profielen voor bestuursleden vastgesteld. Deze vindt je hier: bestuursprofielen. De verkiezingscommissie toetst of iemand aan de basis van dit profiel voldoet, naast de andere voorwaarden die worden gesteld aan een bestuurslidmaatschap.

Het huidige bestuur wil vanuit het kader van diversiteit in kennis, kunde en achtergrond graag kandidaten aanmoedigen met een liefde voor online media. Gezien het vertrek van Saskia zou een extra vrouw in het regiobestuur een mooie aanvulling zijn.

Er is geen maximaal aantal bestuursleden vastgesteld. Het huidige bestuur staat open voor versterking van meerdere personen. Dit waarborgt de continuïteit binnen het regiobestuur, omdat er binnenkort een aantal termijnen verloopt.

Procedure

Kandidaten melden zich per mail bij de verkiezingscommissie via verkiezingscommissie@d66gelderland.nl of aan de leden tijdens de ARV op 10 mei. Er wordt dan gevraagd om een korte introductie en motivatie te geven (circa 2 minuten). Daarna stemmen de aanwezige leden over toetreding tot het bestuur. Mocht je vooraf willen weten of het bestuur iets voor jou is, of wil je kennismaken met het huidige bestuur om te ontdekken of er een klik is? Neem dan contact op met Koen Castelein via secretaris@d66gelderland.nl