Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juli 2019

Maidenspeech Karin Visser over proeftuinen aardgasvrij woonwijken

Karin Visser hield vandaag haar maidenspeech in de Provinciale Staten van Gelderland over de ‘proeftuinen aardgasvrij maken bestaande woonwijken’.


D66 ziet de aanpak van klimaatverandering als één van de grootste opgaven voor de komende decennia. Wij streven daarbij naar een energietransitie die haalbaar en uitvoerbaar is én betaalbaar voor alle inwoners. Daarom is het van groot belang dat wij experimenteren en kennis en ervaringen delen.


D66 houdt wel twijfel of deze initiatieven ook ten volle worden benut om kennis en ervaringen te delen. Karin Visser heeft hier al eerder vragen over gesteld en gedeputeerde van der Meer kwam met een belangrijke toezegging voor D66. Kennisdeling wordt als randvoorwaarde toegevoegd aan de subsidieregeling. Met die toezegging kon D66 instemmen met het voorstel.

Lees hieronder de volledige spreek tekst:

Voorzitter,

D66 ziet de aanpak van klimaatverandering als één van de grootste opgaven voor de komende decennia. Wij streven daarbij naar een energietransitie die haalbaar en uitvoerbaar is én betaalbaar voor alle inwoners. Daarom is het van groot belang dat wij experimenteren én kennis en ervaringen delen.
Het zal u niet verbazen dat D66 het voorstel ondersteunt om twee Gelderse proeftuinen in twee zeer verschillende wijken op te starten. Met de komst van twee proeftuinen, naast twee landelijke proeftuinen en verschillende wijken van de toekomst, is er volop gelegenheid om te experimenteren. Maar of deze initiatieven ook ten volle worden benut om kennis en ervaringen te delen, betwijfelt D66. Het is dan ook niet verwonderlijk dat D66 én vele collega woordvoerders hierover vragen hebben gesteld tijdens de oordeelsvormende sessie van 19 juni.

In de statenbrief van 25 juni worden deze vragen beantwoord in algemeenheden. Ik citeer: ‘wij delen deze informatie in GEA-verband en zullen uw Staten met regelmaat informeren’. Dit wordt vervolgd met: ‘we hebben met het ministerie van BZK de afspraak gemaakt dat Ermelo en Arnhem mogen meedraaien in het landelijke Kennis- en Leerprogramma aardgasvrije wijken dat wordt uitgevoerd onder regie van de VNG’.

Overigens wordt op de sites van de Rijksoverheid en VNG aangegeven dat het Kennis- en Leerprogramma sinds 2018 nog steeds van start moet gaan. Maar dit terzijde…. Verder wordt in de statenbrief aangegeven dat in zowel Ermelo als Arnhem een community of practice wordt opgericht rondom een specifieke technologie. Een gemiste kans zou ik zeggen dat dit lokaal gebeurt en niet provinciaal en slechts voor een specifieke technologie en niet voor alle ervaringen die zijn opgedaan in de proeftuin.

De plannen die Ermelo en Arnhem hebben ingediend zijn beoordeeld op basis van vijf criteria waarin kennisdeling schromelijk ontbreekt. Met als direct gevolg dat in de plannen van Ermelo en Arnhem dezelfde algemeenheden worden gebruikt als in de beantwoording van de vragen van de Provinciale Staten.

Maar hier blijft het niet bij. Ik citeer opnieuw de statenbrief: ‘Wij monitoren de Gelderse Proeftuinen vervolgens op voortgang en realisatie van de in het voorstel genoemde doelen. Wij houden een vinger aan de pols waarbij bevoorschotting van de subsidie afhankelijk is van de voortgang van het project’. Een gemiste kans dat kennisdeling geen onderdeel is van de monitoring door PS.

Tot slot wil ik nog refereren aan mijn werkbezoek aan de landelijke proeftuin Benedenbuurt te Wageningen. Hier sprak ik de initiatiefnemer en de projectleider die graag kennis deelde, maar overladen werd met verzoeken en zijn aandacht liever richt op de proeftuin zelf.

Gelukkig heeft gedeputeerde van der Meer een belangrijke eerste stap gezet in het bevorderen van kennisdeling Hedenmorgen heeft hij toegezegd om kennisdeling als randvoorwaarde toe te voegen aan de subsidieregeling.

Maar laten wij het hier niet bijhouden. Daarom stelt D66 voor om kennisdeling een onderdeel te laten zijn van de monitoring door GS. Tevens verzoeken wij GS om te onderzoeken hoe proeftuinen kunnen worden ondersteund in de deling van kennis en ervaring, al dan niet in samenwerking met GEA en het landelijke Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije wijken.