Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 september 2021

Het landschap en aan de slag met de energietransitie, het kan!

De afgelopen twee jaren hebben buurtbewoners in Kring van Dorth, gemeente Lochem, in Gelderland intensief online samengewerkt om hun buurt beter te maken. Er is daar een enorme drive om in de eigen buurt die bestaat uit zo’n 200 woningen in het buitengebied een plan te maken voor de energietransitie. Een pure vorm van inwonersinitiatief, op gezamenlijke kracht. D66 Gelderland ging daarom op werkbezoek in deze buurt.

We werden hartelijk ontvangen door Ivonne Seuters en bestuursleden van de Stichting Larensebroek. Sinds 20 jaar zijn de bewoners verenigd en sinds 2019 is gestart met een eigen onderzoekstraject. Het onderzoek is gestart vanuit denken vanuit het behoud van het landschap, dat is namelijk enorm kwetsbaar. Zo hebben zij hun eigen broeklandschap veel beter leren kennen en waarderen. Daarna is het denken over de energiemogelijkheden gestart en dat loopt nu volop. Tussentijds zijn er expert geraadpleegd en is het gedeeltelijk mogelijk gemaakt via de lokale energieco√∂peratie. Maar de insteek om te beginnen met denken vanuit het landschap is vooral omarmd door de Landschapsorganisatie, die bereid is de inwoners gedurende twee jaren hierin te begeleiden. Het begeleiden vanuit de energie is lastiger., want waar zit de kennis over het verduurzamen van 200 niet-identieke vrijstaande woningen, gebouwd over vele decennia en allemaal zo verschillende van elkaar? Kennis over opwekking kon worden vergaard, maar kennis over verbruik en besparing bleek veel lastiger te vergaren. En hoe kunnen de landbouwondernemers en inwoners slimme combinaties maken in dit buitengebied met veel gras- en maisbouw? “Dat waren grote uitdagingen waar iedereen met grote inzet mee aan de slag is gegaan, het is mooi om te zien hoe deze inwoners dat aanpakken aldus Rita Braam.”

Het uiteindelijke doel van de Stichting is een aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen, waaruit blijkt dat het ook anders kan als je combinaties maakt. Ook integrale combinaties bijvoorbeeld met stikstof en natuur worden overwogen, omdat deze in te passen zijn in het huidige landschap. De tijd is nu aangebroken dat een helpende hand nodig is.

Marleen van der Meulen de fractievoorzitter van D66 Lochem en Rita Braam statenlid van D66 Gelderland hebben de handen ineengeslagen en hebben met interesse de bewoners en het initiatief bezocht. De voorzitter RES-regio, regionale wethouder en de Provincie Gelderland worden benaderd en zo kan het initiatief mogelijk weer een stap voorwaarts maken. Braam en van der Meulen zijn ontzettend verheugd met zulke mooie initiatieven in deze provincie, dit kan een inspiratie zijn voor andere regio’s.”